Nyheter

Stora Enso investerar i automatiserad linje för CLT-ytbehandling – ger kortare byggtider

Stora Enso investerar 9 MEUR i en automatiserad linje för CLT-ytbehandling (korslimmat trä) vid Ybbs sågverk i Österrike. Investeringen kommer ytterligare att stärka Stora Ensos position som en ledande global leverantör av förädlade träprodukter för hållbara byggnader med låga koldioxidutsläpp.

Byggbranschen pressas av brist på arbetskraft och krav på kortare byggtider på byggplatsen. Den här investeringen möjliggör industriell förapplicering av ytbehandling på de CLT-väggar och -golv som produceras vid Stora Ensos anläggning i Ybbs. Den automatiserade ytbehandlingen ger kortare byggtider och bättre skydd av träet.

– Med den nya linjen kan vi applicera högkvalitativ vattenbaserad beläggning på cirka 500 000 m² CLT-väggar och -golv per år – vilket gör oss världsledande i det här segmentet. Våra kunder kommer att kunna dra fördel av ett ökat skydd av CLT mot fukt, sol, insekter och brand, även vackra ytor i färg, säger Lars Völkel, Executive Vice President för divisionen Wood Products.

Stora Ensos mål är att leda utvecklingen av massivträ som byggmaterial, en marknad i tillväxt. Företaget har en stark position inom traditionella träprodukter, och skapar tillväxt genom ökad kapacitet, nya byggkoncept, digitala tjänster och värdeskapande produkter som olika ytbehandlingar.

Den automatiserade linjen för CLT-ytbehandling kommer att byggas vid Ybbs sågverk och förväntas stå klar under tredje kvartalet 2023. Ybbs sågverk har en gynnsam placering för leveranser till hela Centraleuropa.

Stora Ensos CLT är ett trämaterial som avverkats och producerats på ett hållbart sätt och kan bidra till att sänka koldioxidutsläpp och minska klimatavtryck vid såväl själva byggnationen som genom byggnadens hela livscykel.