Nyheter

Nominerat till Guldstolen 2021

Nu står det klart att Kunskapshuset i Gällivare är en av de fyra finalister som har möjlighet att vinna det prestigefulla priset Guldstolen för bästa inredningsarkitektur.

Gruvan i Malmberget, dagbrottet i Aitik, den norrländska floran och samisk mönsterkultur är alla betydande inspirationskällor som har präglat Kunskapshusets utformning.

Sedan Kunskapshuset invigdes hösten 2020 har byggnaden uppmärksammats både på hemmaplan och i internationella sammanhang. Skolan är därmed ett viktigt bidrag i Gällivare kommuns strävan mot att skapa en ”arktisk småstad i världsklass” i samband med den omfattande samhällsomvandling som pågår på platsen.

Årets Guldstolen-jury består av Mia Erlandsson, arkitekt SIR/MSA på White Arkitekter, Backa Carin Ivarsdotter, konstnär, Marcia Harvey Isaksson, arkitekt SIR/MSA samt Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA och möbelformgivare.

Under hösten har de besökt ett stort antal projekt runt om i Sverige och idag offentliggjordes de fyra finalisterna.

Juryns motivering bakom Kunskapshusets kvalificering lyder:

Här huserar stadens samlade vuxen- och gymnasieutbildningar. Verksamhetens behov har resulterat i välstuderade planlösningar med diagonala stråk som löper och genomkorsar lokalerna i flera riktningar. Fönsterplaceringar tillåter den lågt stående vintersolens ljus att svepa in. Inredningen är inspirerad av bygden: kulturen, landskapet, gruvan. Möblerna är bastanta men flexibla, belysningen är lekfullt grafisk i korridorer och hemvister medan matsalens projektspecifika sirliga armaturer är inspirerade av fiskespön. Stora dörrhandtag och skärmtak i glänsande koppar vittnar om genomtänkt och förankrad formgivning. Närheten till fjällvärlden och den samiska kulturen är påtaglig och avspeglas förutom i projektets starka färgsättning även i den integrerade konsten.”

Tankarna bakom inredningskonceptet

Insidan följer samma koncept som utsidan, arktiskt rött. En kulör hämtad från de rödaste elementen i den storslagna natur som omger platsen. Det röda träet fortsätter in och formar undertaket i ett geometriskt mönster. Insidan av ytterväggarna är även de röda, medan de övriga väggarna i huset är klädda med en ljus spaltpanel.

Dagbrottet, den stora svarta ståltrappan, vrider sig upp genom entrérummet. Den är utformad som gruvgångar och leder till skolans utbildningslokaler. Liljewall har även formgivit möbler och fast inredning för att skapa en väl sammanhållen upplevelse av skolan.

Vi har använt Gällivares natur, kultur och människor som utgångspunkt i skapandet av arkitekturen. Intentionen är att det alltid skall finnas något nytt att upptäcka, en plats, en detalj, en kontrast, en kulör, en skugga som inte setts förut, precis som det är i naturen, och precis som det är att möta en människa. Kunskapshuset är i ständig rörelse, det står aldrig still. För oss har det varit avgörande att ha en nära dialog och samarbete med dem som skall använda byggnaden så att den blir så funktionell och magisk som en arbetsplats skall vara, säger Jonas Hermansson, handläggande inredningsarkitekt på Liljewall.

För att ytterligare knyta vår ursprungskultur närmre Kunskapshuset kontaktades tre utvalda samiska konstnärer under projektets gång för att ge samisk konst en tydlig plats i staden.

Tillsammans har textilkonstnären Britta Marakatt-Labba, målaren Anders Sunna, glaskonstnären Monica L Edmondson skapat de två konstverk som integrerats i byggnaden. Ett av verken är en illustrerad mönsterbild som gjutits in i betong på en över 21 meter lång passage i fasaden och den andra en ljusbrunn som lyser i entréhallens golv.

Årets Guldstolen-vinnare tillkännages under Arkitekturgalan den 7 april.

Projektfakta
Projektet som helhet är ett samarbete mellan Liljewall och MAF Arkitektkontor
STATUS: Invigd hösten 2020
UPPDRAGSGIVARE: Gällivare kommun
ÅR: 2015-2020
BRUTTOAREA: ca 23 000 kvm
GENERALKONSULTER: MAF Arkitektkontor
ARKITEKTER: Liljewall
INREDNINGSARKITEKTER: Liljewall
LANDSKAPSARKITEKTER: Liljewall & WSP
STORKÖKSPROJEKTÖRER: Liljewall
KONSTRUKTION: WSP Byggprojektering
El, VVS, Energi/Klimat, Miljöbyggnad: WSP Systems
GEOTEKNIK, MARK/VA: WSP Samhällsbyggnad
BRAND: Brandskyddslaget
AKUSTIK: Tyréns
Om Guldstolen
Varje år delas Guldstolen ut till en svensk inredning av hög arkitektonisk kvalitet. Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad. Guldstolens jury utses av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.
Jurymedlemmar 2021
– Mia Erlandsson, arkitekt SIR/SAR/MSA
– Backa Carin Ivarsdotter, konstnär
– Marcia Harvey Isaksson, arkitekt SIR/MSA
– Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA