Nyheter

Krafttag krävs mot oseriösa byggaktörer

Byggbranschen blöder i takt med att oseriösa entreprenörer får härja på byggen. Miljardbelopp går årligen statskassan förbi. En förhoppning är att det så kallade bankinitiativet skall leda till att bättre kontroll från beställare och totalentreprenörer av vilka som anlitas ska ge resultat.

– Byggmarknadskommissionen slår fast att omkring 80 procent av alla företag från fem länder i östra Europa har en problematisk lönesättning, undandrar skatt eller uteblir från registrering i utstationeringsregistret. Skatteverket bedömde redan 2018 att minst 10 miljarder kronor årligen undanhålls statskassan i byggbranschen och de stora bankerna ökar nu kraven för krediter för byggprojekt som kostar mer än tio miljoner kronor. Men mycket mer kan och behöver göras.

Det säger Mattias Nygren, strategisk rådgivare på konsultföretaget 2Secure som är specialiserat på säkerhet, risk- och krishantering för privata och offentliga aktörer.

– Under förra året gjorde vi tillsammans med företaget Moxy ID och deras ID06-ackrediterade verktyg 400 arbetsplatsinspektioner och upptäckte åtskilliga typer av oegentligheter, såsom fusk med in- och utloggning på arbetsplatser, närvaro av obehöriga byggnadsarbetare, brott mot skatteförfaringslagstiftningen, utstationeringsregistret samt brott mot regler gällande utbildning och skyddsutrustning. Vi har också sett företag som kan uppvisa anställningsavtal om kollektivavtalsenliga löner, men där det visat sig att arbetare har måst betala tillbaka stora delar av lönen till sin arbetsgivare i sitt hemland.

Självsanerande åtgärder

– Bara kontrollerna, krav på spelregler och ansvarstagande får en självsanerande effekt när vissa entreprenörer inte vill vara med eller ge access till sina uppgifter.

Mattias Nygren talar om det så kallade bankinitiativet, där de största svenska kreditgivarna inför krav på låntagare vid byggprojekt. Under första halvan av 2022 beräknas en ny kravställning träda i kraft för att bidra till en mer hållbar byggbransch genom att säkerställa att låntagarna har kontroll över sin produktion och vilken arbetskraft som utnyttjas i leverantörsledet, att gällande regelverk följs. Alla byggen för mer än tio miljoner kronor kommer att vara i fokus.

– Banker som finansierar bygg- och fastighetsprojekt spelar en mycket viktig roll i samhället.

Bankerna har kommit överens om att ställa krav på digital kontroll och uppföljning, obligatorisk föranmälan, skötsel av skatter och avgifter samt krav på fysiska arbetsplatsinspektioner med hjälp av oberoende aktörer.

Krävs större ansvarstagande

Enligt Mattias Nygren krävs det att beställare och totalentreprenörer tar större ansvar för vem som anlitas, att anbudsgivare granskas mera noggrant, inte minst när underentreprenörer anlitas från länder som inte bygger på den grad av tillit som är grunden i det svenska samhället.

– Bankinitiativet innebär att mångmiljardbelopp kan överföras från de kriminella aktörernas fickor till de laglydiga och seriösa bolagen. Det kan resultera i det enskilt största ekonomiska slaget mot organiserad brottslighet någonsin.

På bilden: De stora bankerna ställer omfattande krav på dem som söker krediter för sina byggprojekt

Foto: Gösta Löfström