Nyheter

Optimerade betongelement till nytt koncepthus

K-Prefab utvecklar tillsammans med K-Fastigheter ett betongelement optimerat för prefabtillverkning till K-Fastigheters nya koncepthus, K-Kommersiellt. Idén är att tillverka enkla produktionsanpassade element, vilket är en fördel i produktionsflödet samtidigt som produktionen blir mer hållbar när resurserna används optimalt.

Elementen utgör betongstommen i ett nyutvecklat koncept för kommersiella hyresgäster som vill ha en flexibel kontorsmiljö.

Pilotprojektet för konceptet kommer att utvecklas i Hässleholm där K-Fastigheter har ansökt om bygglov för ett kontorshus på ett bra och centralt läge. Konceptet utvecklas med hjälp av Arkitekterna Krook och Tjäder AB för gestaltning och arkitektur. Kontorsbyggnaden i Hässleholm beräknas stå klar vid årsskiftet 2023/2024.

– Redan från första skiss har hänsyn tagits till både möjligheter och begränsningar som prefabtillverkning har. På så vis har vi kommit fram till ett både rationellt men också estetiskt tilltalande bygge, säger Kaj Grönvall, VD för K-Prefab AB.

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.