Nyheter

Sverigehuset skapar unika bostäder vid Järntorget i Göteborg

Området kring Järntorget och Rosenlundskanalen i Göteborg är en känslig kulturmiljö att ta hänsyn till.

Nu skapar Sverigehuset här ett unikt bostadsrättsprojekt som har genomgått en lång process för att nå fram till en välbalanserad gestaltning med tydlig förankring i kvarterets historia och samtidigt med ett modernt uttryck.

– Vi bygger tre byggnader som via källaren och entrévåningen bildar ett hus för att från andra våningen delas upp i tre olika byggnader. Genom de olika fasaderna upplevs de som olika samtidigt som de harmonierar med varandra, berättar Anna Henriksson, VD på Sverigehuset. Det lägsta huset ligger alldeles vid kanalmuren med bevarandekrav att ta hänsyn till. Det har medfört mycket planerande. Vi har ägt tomten tillsammans med Gulinsfastigheter i tio år och arbetat med staden för att hitta rätt uttryck. Utmaningen är att det kostar att bygga centralt och med exklusiva material.

Platsen för den exklusiva bostadsrättsföreningen Järntorgsgatan och Brogatan är en gammal kulturplats i centrala Göteborg. Planeringen av husen har pågått i 10 år för att landa rätt och harmoniera med den ursprungligabebyggelsen. Bild: Zynka

Historisk mötesplats

De 59 bostadsrätterna består av ettor på 35 kvadratmeter upp till femmor på 150 kvadratmeter. Projektet har slagit prisrekord i Göteborg och trots detta är över 80 procent av lägenheterna sålda redan 1,5 år före inflyttning. Det finns ett stort intresse för platsen. Järntorget är en myllrande del av Göteborg och en historisk mötesplats.

– Önskemålet från staden är strama fasader. Platsens stora historiska betydelse är en anledning till att vi genomgående arbetar med gedigna material. Vi är dock mycket glada att vi fick igenom spanska balkonger som är cirka 25 centimeter djupa ut mot Järntorgsgatan. Vi har också ett fint samarbete med leverantörerna, exempelvis Kvänum kök där eken kommer från Visingsö. Ett tidigt nära samarbete med byggentreprenören NCC har varit viktigt då vi efterfrågade en entreprenör med erfarenhet av svåra projekt.

– Det är roligt att skapa något fint för kunder som har möjlighet att betala för gedigen kvalitet i en fantastisk miljö, berättar Anna Henriksson. Projektet ligger oss mycket varmt om hjärtat. Vi har planerat under lång tid så det är verkligen kul att det nu blir verklighet och i juni 2023 sker de första inflyttningarna.

Gediget samarbete

– Vi har sedan tidigare haft ett mycket gott samarbete med Sverigehuset. Därför fick vi en förfrågan och kom därmed tidigt in i projektet, berättar Katharina Eklund, platschef på NCC Sverige. Vi startade markarbetena i maj 2021. Arkeologer har varit med från start för att övervaka arbetet och man har hittat mer än förväntat.

Det är tre hus som hänger ihop genom källarplan där 20 garageplatser finns samt teknik, cykelförråd och förråd. Därpå kommer gatuplanet med tre lokaler. Därefter blir det individuella hus. Byggnaderna trappar upp från söder och kanalen där det lägsta huset är på sju våningar inklusive källarplan, det mellersta på åtta våningar och det högsta på nio våningar.

Det är de olika fasadmaterialen som skapar intrycket av tre olika huskroppar. Sockeln är genomgående sammanhållen i grå granit. Kanalhuset får en fasad i sandfärgad kalksten. Det mellersta huset en säckskuren tegelfasad i en beige färg och det högsta huset mot Pusterviksgatan en tegelfasad som går i en gulbeige färg. Samtliga övervåningar är indragna med plåtfasader och fina takterrasser. Innergården kommer att få en putsad fasad.

– Den tekniska utmaningen är de olika övergångarna beroende på de olika materialen. Det är många tekniska lösningar på en liten yta som ska till. Bland annat har vi en bilhiss ner till garaget, vilket inte är så vanligt. Vi arbetar nära grannfastigheterna som sedan ska kopplas samman. Det finns utmaningar då det är trångt och samtidigt få ihop logistiken, säger Katharina Eklund. Vi behövde en kran, den står nu mitt i huset. Positivt är den fantastiska pulserande miljön vi alla får ta del av som jobbar här, bland annat på luncherna.

FAKTA:

Tidsplan: maj 2021 – juni 2023

Byggherre: Brf Järntorgsgatan och Brogatan

Byggherreombud: Sverigehuset AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Semrén & Månsson Arkitekter AB