Nyheter

Nytt rekordresultat: 436 ton spill samlades in 2021

Golvbranschens initiativ för golvåtervinning har gett nytt rekordresultat. Hela 436 ton spill samlades in 2021. Återvinningen är ett hållbarhetsinitiativ för att återanvända redan tillverkat material och värna om miljön.

Vid installation av plastgolv kan det bli så mycket som upp till 10 procent spill i form av restbitar. GBR Golvåtervinning gör att spillet kan återvinnas på ett bra sätt. Installationsspillet samlas ihop och hämtas upp via ”Grön retur”-lastbilar. Det mesta av spillet mals sedan ned till granulat och blir till nya golv.

– Golvåtervinningen slog nytt rekord 2021 och det är självklart väldigt positivt. Det är 436 ton Pvc-material som skulle ha slängts, men som nu i stället kan återanvändas och bli till nya golv, säger Johan Aspelin, VD för Golvbranschen GBR.

Varje återvunnet kg plastspill motsvarar 2 kg i koldioxidbesparing, vilket ger en total koldioxidbesparing på 872 ton koldioxid 2021.

Läs mer om GBR Golvåtervinning och hur material samlas in på:

https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/