Nyheter

Norska bemanningsförbud vore mardröm för Byggsverige

Text: Katrin von Jahf, VD/EHRABs dotterbolag

Seriösa bemanningsföretag inom bygg är en förutsättning för att inte byggsverige ska stanna. Dessutom är det en viktig väg in för många utlandsfödda och unga att integreras i svenska samhället. Då finns det betydligt bättre lösningar för att få bukt med oseriösa bemanningsbolag än att förbjuda en bransch som möjliggör så mycket.

Norska regeringen vill skärpa reglerna för bemanning. Bakom förslagen ligger en önskan att stärka det man kallar ”det seriösa arbetslivet”. Det skriver Byggnadsarbetaren i en artikel 21 januari. Skulle vi i Sverige gå samma väg vore det en mardröm. Och det kan det bli i Norge också.

Både Sverige och Norge har samma grundproblem: Det råder stor kompetensbrist. Så vem ska jobba i det framtida byggnorge? Norrmännen? Njä, de har inte vallfärdat till byggprojekten hittills.

Istället andas förslagen okunskap, inkompetens och än värre – illvilja.

Det de här politiska förslagen i vårt västra grannland, och det vore mycket illa om det spred sig även till oss, bortser från är att seriösa byggbemanningsföretag skapar arbetstillfällen, betalar skatt så att vi kan anställd fler inom sjukvården, omsorgen, polisen och skolan.

Vi, för EHRAB Gruppen som jag företräder är just ett av de här seriösa bolagen, innebär också att många med utländsk bakgrund får sitt första jobb i Sverige. På samma sätt innebär vi det första jobbet för tusentals unga, som utan oss seriösa bemanningsbolag, hade haft betydligt svårare att komma in på byggarbetsmarknaden. Vi behöver fler sådana här instegsarbeten för att lösa så att fler kommer in i arbetslivet, inte färre, som det norska förslaget skulle innebära.

Vi på EHRAB, och våra seriösa branschkollegor, ser till att de får vita jobb, där lönen är satt enligt kollektivavtal och av företag som gör rätt för sig.

Så, gå inte den norska vägen. Att förbjuda byggbemanning skulle få mycket svåra konsekvenser, inte minst mot bakgrund av den brist på kvalificerad arbetskraft som råder.

Vilka lösningar finns då? En bättre väg att gå är den som några av de åtgärder Byggmarknadskommissionen, ledd av Stefan Attefall, föreslår i sin slutrapport 25 januari:

– Upphandlare ska kunna se företagens transaktioner på skattekonton.

– Bättre samarbete mellan företag för att förhindra arbetslivskriminalitet

– Sanktionsavgift för företag som inte tillämpar de anställningsvillkor som var en förutsättning för beviljat arbetstillstånd.

– Ny lag mot arbetskraftsexploatering.

– Följa upp att kollektivavtal efterlevs

– Intensifiera tillsynen av utstationeringsregistret.

– Effektivisera arbetet för att motverka missbruk av undantag från kravet på arbetstillstånd vid utstationering av tredjelandsmedborgare.

Vi tror att alla vill leva och bo i hus och städer, som har byggts av hantverkare med schyssta villkor. Marknadsparterna bör bejaka seriösa aktörer och stävja fusket genom öka kontrollen och instifta lag och ordning inom branschen.