Nyheter

Månadens ljusprojekt januari: Nidarosdomen

Text: Lyskultur

Ljusdesignen i Nidarosdomen skapar en helt ny upplevelse av en av Norges viktigaste historiska arkitektur och interiörer. Balansen mellan funktion och estetik har uppnåtts med briljans och understryker kyrkans status som nationell symbol.

Den över 700 år gamla katedralen byggdes över Olav den Heliges grav, och kyrkan har varit en av de största influenserna på norsk kultur. Det var också ett av de viktigaste pilgrimsmålen i norra Europa under medeltiden.

Ett av de stora projekten som varit en del av Nidarosdomens kontinuerliga restaurering är en ny, heltäckande ljusdesign som har förändrat den ikoniska byggnadens interiör.

Finesser in i minsta detalj

Ett av huvudmålen med den heltäckande och innovativa ljusdesignen har varit att synliggöra kyrkan för de runt en halv miljon besökare varje år, framhäva funktionaliteten och skapa en lämplig atmosfär i olika kyrkliga aktiviteter. Framför allt ska detta uppnås med genomgående hög visuell och estetisk kvalitet, och ge ett heligt helhetsintryck.

Den övergripande ljusdesignen är uppbyggd av olika element – ​​arkitektonisk belysning, funktionell belysning för kyrklig verksamhet, specialanpassade lösningar för altare, dopfunt, predikstol och positioner för kör och orkester samt flexibel positionsbelysning på golvplan.

Full uppmärksamhet på interiören

Av de drygt 1 600 installerade armaturerna är det väldigt få som syns. Bristen på störningar i form av synliga armaturer och utrustning ger de konstnärliga inslagen full uppmärksamhet. Påhittigheten i ljuset som uppenbarligen kommer från ingenstans understryker också katedralens magiska och heliga atmosfär.

Kontraster och effekter har också använts för att framhäva konstruktionen och de många detaljerna i den komplexa arkitekturen, och inte minst för att lyfta fram tidigare gömda element.

Användarvänlig och miljövänlig teknik

Som lokal för olika kyrkliga aktiviteter, guidade visningar och olika evenemang ska belysningen möta olika behov. Med hjälp av avancerad styrning och rörliga armaturer kan medarbetare och användare därmed enkelt växla mellan olika typer av belysning och initiera ett ljusscenario, som till exempel kan koordineras med musik. Användningen av högkvalitativ utrustning med lysdioder, lång livslängd och mycket små underhållsbehov har varit i fokus och de flesta material i armaturer, kablar och drivdon är återvinningsbara.

Dessutom kan externa aktörer koppla upp sig till systemet, istället för att sätta upp tillfällig utrustning för föreställningar och evenemang, vilket kyrkan också används till. Hållbart bevarande av den historiska byggnadenFör att skapa belysning som inte skadar byggnaden har genomtänkta lösningar som minskar fysiskt slitage integrerats.

Kabeldragning och installation av utrustning har inte inneburit borrning i sten, endast i fogar, och demontering av utrustningen efter slutet av livslängden kräver inte direkt kontakt med den antikvariska interiören.Att externa aktörer kan ansluta till systemet istället för att sätta upp och demontera tillfällig belysningsutrustning för evenemang minskar också slitaget i golvnivå.

De låga ljusnivåerna är godkända av Riksantikvarieämbetet, vilket dessutom skapar ett behagligt estetiskt uttryck och sparar energi. Sammantaget har Nidarosdomen fått en funktionell och hållbar belysning där inga detaljer lämnas åt slumpen.

Resultatet är en design som respekterar kyrkans historiska, kulturella och heliga betydelse och som kan glädja anställda och besökare under lång tid framöver.

Fakta om projektet:

Ljusdesign: Erik Selmer

Civilarkitekt:  MNAL

Ljusdesigner: IALD

Elektrokonsultingenjör: (RIE)SWECO Norge AS av Silje Ausen Årseth.

Ljusprogrammerare: Sivert Lundstrøm

Leverantörer: Luminator av Per Arne Helberget

Underleverantörer armaturer: Stokkan Lys, Atendi AS, Trondheim Lyd AS.

Leverantörsledningssystem: Atendi AS

Installatör: NTE Elektro AS

Projektledare: Espen Remen Sæther