Nyheter

Ruukki lanserar ny lösning för lufttät byggnation

Ruukki lanserar en ny lösning, Ruukki® Airtightness Package, som möjliggör energibesparingar och minskar koldioxidutsläppen. Detta lufttäthetspaket ger ägare av industri- och handelsbyggnader möjlighet att både minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen som uppstår i deras verksamheter.

Jämfört med en konventionell lösning kan Ruukki Airtightness Package leverera så mycket som en besparing på 30 % på energiräkningen.

Byggnadsskalet, alltså byggnadens väggar och tak, och i synnerhet deras lufttäthet spelar en avgörande roll för en byggnads energieffektivitet. Hur väggkonstruktionens skarvar till andra konstruktionselement utförs påverkar i stor utsträckning byggnadens lufttäthet. Bra lufttäthet fungerar som en nyckelfaktor för byggnation med låga koldioxidutsläpp eftersom lufttäthetsarbetet inte ökar koldioxidavtrycket över en byggnads livscykel men däremot bidrar till att avsevärt minska CO2-utsläppen under byggnadens användning.

Ruukki® Airtightness Package bygger på Ruukki® Energy-paneler med pålitliga och beprövade lösningar för vägg- och takkonstruktionernas skarvar. I byggnadsprojekt erbjuder Ruukki inte bara produkter utan också expertis för att optimera energi- och livscykelkostnader eller koldioxidavtryck.

Vårt utvecklingsarbete syftar till att kontinuerligt förbättra byggnaders energieffektivitet genom produkternas lufttäthet. ”Vårt mål är också att 2026 bli det första företaget att erbjuda fossilfria stålprodukter till tak och väggar,” berättar Adam Korol, chef för Building Envelope-affärsenheten på Ruukki Construction.

Sedan 2008 har Ruukki utvecklat energibesparande produkter, som energipaneler, som hjälpt till att förbättra byggnaders lufttäthet. Ruukki® Airtightness Package som nu lanseras ger en bredare helhetslösning som också stöttar kunderna i deras hållbarhetsarbete.