Nyheter

Prenumerera på digitalt kvalitetsverktyg i byggprojekt

Utveckling av digitala verktyg inom bygg- och fastighetsbranschen går med rekordfart. Nu lanseras även det digitala kvalitetsverktyget PQi som prenumerationstjänst för byggprojekt.

Genom att prenumerera på PQi får projektet löpande tillgång till en molntjänst för att mäta och förbättra projektets funktion.

– Att prenumerera på smarta molntjänster, istället för att köra egna program, ligger helt rätt i tiden. PQi fyller ett viktigt tomrum i det som brukar kallas proptech. Genom automatiserad mätning av kvaliteten på byggprojekten bidrar vi till effektivare och hållbarare byggprojekt, berättar Thomas Samuelsson, Vd på Binosight.

Varje ny fastighet behöver en bra start

– Fastighetsbranschen satsar mycket på digitala appar för effektivare fastighetsförvaltning och smartare lösningar för sina hyresgäster. Det är givetvis bra, men varje ny fastighet behöver också få en bra start. Det får man genom en effektiv och hållbar byggprocess. Då ökar möjligheterna att byggnaden levereras i tid och inom budget. Dessutom får hyresgästen en bra start genom att flytta in i en byggnad som håller hög kvalitet. Detta vet vi är viktigt för våra kunder, menar Thomas.

Prenumeration för projekt och portfölj

PQi är en molntjänst, utvecklad av SaaS-bolaget Binosight i samarbete med Luleå tekniska universitet och branschföreningen Byggherrarna. Sedan lansering för drygt ett år sedan har ca 7 000 personer i 250 byggprojekt medverkat i mätningarna. Målet är att PQi ska bli en branschgemensam plattform för att mäta och förbättra kvalitet på byggprojekt.

Tjänsten erbjuds nu via prenumeration på två nivåer. Dels kan ett byggprojekt prenumerera på PQi för att säkerställa kvaliteten i byggprocessen. Dessutom kan en byggherre eller entreprenör, som använder PQi i flera projekt, prenumerera på en PQi Dashboard. Där får organisationen en ständigt uppdaterad nulägesbild av hur hela projektportföljen presterar jämfört med branschen samt trend och identifiering av prioriterade förbättringsområden.