Nyheter

Debatt: Dra inte undan mattan för byggande på landet

”Riksdagspolitiker från alla partier pratar om att de vill stödja landsbygden – men alla tycks inte riktigt ha förstått betydelsen av det statliga investerings­stödet för byggande av bostäder som inte är fritidshus.”

Det skriver Lena Jarlöv, F d projektledare för Hogslätts Vänboende och Lena Falkheden, Ordförande i Andreastorpets Vänboende i en debattartikel i ETC:

”Det statliga investeringsstödet till små hyresrätter har satt fart på planering och byggande av bostäder på många håll i landet. Detta stöd ser tyvärr ut att försvinna när den borgerliga budgeten träder i kraft.”

”Om investeringsstödet försvinner innebär det att möjligheterna att finansiera byggande av nya hyres­rätter och kooperativa hyresrätter till rimliga kostnad­er förs­vinner. För områden på landsbygden som är attraktiva för fritidsboende har stödet varit helt avgörande eftersom här råder stor konkurrens om bostäder och fastighetspriserna är skyhöga.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.etc.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-foer-byggande-paa-landet