Nyheter

Mestergruppen inleder samarbete med Mind

Byggmaterialkedjan Mestergruppen inleder ett samarbete med den ideella organisationen Mind som verkar för att främja psykiskt välbefinnande. Med samarbetet vill Mestergruppen bidra till ökat fokus på förbättrad psykisk hälsa inom byggbranschen.

Mestergruppen Sverige, som består av fria företagare inom kedjorna BOLIST, Järnia och XL-BYGG, blir partner till Mind. Med partnerskapet vill Mestergruppen bidra till Minds viktiga arbete och sätta fokus på psykiskt välbefinnande inom byggsektorn.

– När jag läste en artikel i tidningen Byggindustrin blev jag uppmärksammad på att det i internationella studier visat sig att byggarbetare har förhöjd risk för psykisk ohälsa och självmord och att man kan skönja liknande mönster här i Sverige. Jag blev djupt berörd och kände att vi behövde göra något för denna viktiga målgrupp som utgör våra kunder, säger Karin Eriksson, VD Mestergruppen.

– Jag tog kontakt med Mind och en av våra delägare som är engagerad som volontär på självmordslinjen, Olle Olmårs, grundare och delägare XL-BYGG Ljusdal, och efter det blev det självklart att inleda ett samarbete för att kunna bidra till detta viktiga arbete, fortsätter Karin.

Den ideella organisationen Mind arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, driva påverkansarbete och sprida kunskap. Mind driver bland annat Självmordslinjen på telefon, chat och mail, dygnet runt. Under 2021 ökade samtalen till Minds Självmordslinje markant, från ca 58 000 samtal 2020 till ca 80 000 samtal 2021. Det är en ökning med 37 procent. Vad den stora ökningen beror på har flera orsaker. Pandemin har medfört, såväl i Sverige som i andra OECD-länder, en negativ effekt på den psykiska hälsan.

Olle Olmårs, delägare XL-BYGG Ljusdal, är en av de som arbetar som volontär på Minds Självmordslinje:

– När jag berättar att jag är volontär på Minds Självmordslinje får jag ibland frågan om varför jag är volontär. Som volontär på Mind får man vara med om något så fantastiskt givande. Att få finnas där för någon som har det tufft just nu, och förstå att det ofta bidrar till lättnad för någon – det känns verkligen meningsfullt. Jag är glad över det samarbete som Mestergruppen Sverige nu inleder med Mind, särskilt med tanke på den bransch jag verkar i, säger Olle Olmårs, volontär på Minds självmordslinje och delägare XL-BYGG Ljusdal.

– Vi är glada och stolta över att hälsa Mestergruppen välkomna som partner till Mind. De representerar en målgrupp som är extra viktig för oss att nå, då byggbranschen traditionellt består av fler män än kvinnor. Och vi vet att män är överrepresenterade när det handlar om självmord, vilket delvis kan härledas till mansnormer och mindre benägenhet att prata om sitt psykiska mående och att söka hjälp när det skulle behövas, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Mestergruppens handlare inom XL-BYGG, BOLIST och Järnia har totalt ca 270 anläggningar och butiker runt om i Sverige och ambitionen är att involvera handlarna i arbetet med att nå ut med information om Minds arbete till den viktiga målgruppen inom byggsektorn.