Nyheter

Takmontage först ut i Sverige med att lägga det nya tätskiktet Base Syntan på skola i Lund

Två större takytor á 2000 m2 håller på att läggas på en skola och en gymnastikhall i Lund. Takmontage AB är först ut i Sverige med att lägga det nya tätskiktet Base Syntan. Base Syntan fungerar som undre skikt i ett svetsbart 2-lagssystem av bitumentätskikt där Top SV svetsas ovanpå.

Fakta:

Takentreprenör: Takmontage AB

Projekt: Nybyggnation

Konstruktion: TRP

Material: Isolering och ångspärr (mineralull + Akvaden byggfolie + cellplast + minuralullsboard), Base Syntan, Top SV

Takyta (kvm): 2 x 2000 m2

Stad: Lund

Byggperiod: mars 2021- augusti 2022

Byggherre: Lundafastigheter, Lunds kommun

Byggentreprenör: Servicekuben AB

Arkitekt: Horisont Arkitekter AB

Att lägga tak på under höstmånaderna när luftfuktigheten ökar väsentligt kan vara utmanande. När man lägger en traditionell 2-lagstäckning är ovansidan på det undre membranet ofta belagt med sand.

Den sandade ytan binder mycket fukt som måste värmas bort innan man kan svetsa fast det övre membranet. Ytan med sand kräver också mycket värme under svetsningen för att säkerställa ett tätt montage.

Ovansidan på Base Syntan är belagd med en tunn blåfärgad akrylbeläggning. Membranet är unikt då ytan utan sand innebär att svetsningen utförs med betydligt mindre värmetillförsel.

Torktiden minskar också vid fuktig väderlek eller efter ett regnfall då vattnet på Base Syntan kan torkas med en gummiraka istället för med värme.

Tätskikt Base Syntan fungerar som undre skikt i ett svetsbart system av 2-lags bitumentätskikt. Systemet passar för renovering eller nybyggnation av alla normalt förekommande takkonstruktioner med särskilt höga krav.

Top SV & Base Syntan svetsas i två skilda täta skikt, vilket ger mycket hög säkerhet mot läckage och är väl beprövat med lång livslängd, över 40 år.