Nyheter

Ny digital supertjänst för byggärenden

Nu inför Partille kommuns byggenhet ett digitalt och delvis robotiserat verksamhetssystem för ärendehantering som gör det enklare för kunderna och handläggarna att följa och hantera pågående byggärenden.

– Målet är att skapa ett obrutet digitalt flöde internt och externt som bidrar till en effektivare och säkrare ärendeprocess och bättre service till våra kunder, säger bygglovschef Tobias Persson på kommunens bygg- och miljöförvaltning.

Robot som ny digital kollega

Med digital signering och genom att integrera kommunens e-tjänster för byggärenden med verksamhetssystemet, når ärendehandlingarna handläggarna direkt utan mellanhänder.

För enklare administration har även delar av ärendehanteringen automatiserats. En robot hjälper handläggarna genom att påminna och hålla koll på ledtider i processen. Den kan även expediera tagna beslut och meddela inloggade kunder direkt via det digitala gränssnittet.

En annan fördel är att handläggarna kan nå systemet överallt. Till exempel för att skicka in uppgifter direkt från en byggarbetsplats till grund för ett beslut i ett ärende.

– Det innebär tidsvinster samtidigt som det stärker den interna samordningen och minskar risken att ärenden faller mellan stolarna, säger Tobias Persson. Förhoppningsvis märker våra kunder detta genom snabbare återkoppling om vad som händer i deras byggärenden och kortare handläggningstider.

För att underlätta för kunderna har dessutom e-tjänsterna för olika byggärenden samlats i en enda supertjänst som skickar uppgifterna direkt in i det nya verksamhetssystemet. E-tjänsterna styrs dynamiskt utifrån hur kunderna svarar på frågorna och lotsar dem genom rätt ansökan om bygglov eller bygganmälan.

– På så sätt förväntar vi oss att få in kompletta handlingar i fler ärenden i tid och därmed kunna påbörja handläggningen av dessa snabbare, säger Tobias Persson.

Används av flera kommuner

Systemet levereras av företaget Sokigo och används för administration av bygglovsverksamheten i ett hundratal svenska kommuner. Sokigo utvecklar det i samverkan med kommunerna och utifrån deras behov.

– Det är en styrka att ha ett likvärdigt och uppdaterat system för byggärenden som används av många kommuner och där vi kan vara med och påverka innehållet, säger Tobias Persson.