Nyheter

Levererar 1 600 kubikmeter klimatförbättrad betong till Färjestadsskolan i Karlstad

Peabs projekt Färjestadsskolan i Karlstad byggs med fokus på hållbarhet och miljö. Thomas Betong har därför levererat drygt 1 600 kubikmeter klimatförbättrad betong till projektet – ett samarbete som inneburit en CO2-besparing på 92 ton.

Nya Färjestadsskolan i Karlstad byggs av Peab på uppdrag av Karlstad kommun och ska bli en F-6 skola för över 750 elever, med tillhörande idrottshall. Skolbyggnaden kommer att bestå av en sammanhängande huskropp i tre våningsplan med flera entréer mot skolgården.

– Eftersom marken är sättningskänslig har vi bland annat valt att gjuta en pålad betongterras framför alla entréer. Utomhusterrasen är på nästan 900 kvadrat, helt gjord med Thomafrys Grön, klimatförbättrad betong, säger Johannes Larsson, Entreprenadingenjör, PEAB.

Utöver klimatförbättrad betong används takisolering bestående av stenull, ett material som kan återvinnas, alla tak har en yta som absorberar koldioxid och idrottshallens tak har fått solpaneler. Idrottshallen, i anslutning till skolan, är redan klar och överlämnad till Karlstad Kommun.

– Vid gjutning av bottenplattorna till skolan och idrottshallen användes vår produkt Thomatork Grön, den gav 15 % lägre CO2-avtryck i detta projekt och säkerställer samtidigt en snabb och pålitlig torkningstid. säger Jonas Kilman, Teknisk Säljare, Värmland, Thomas Betong.

Sammanlagt har Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, levererat 1 688 m3 klimatförbättrad betong till projektet, vilket innebär en CO2-besparing på 92 ton.

– Att använda oss av Thomas Betongs klimatförbättrade betong känns självklart då den är bra för miljö och lever upp till kraven för projektets tidplan. Våra mätningar visar att den klimatförbättrade betongen till och med torkar något snabbare än enligt prognos, säger Johannes Larsson.

Illustration: SWECO