Nyheter

Tar steget in på logistikmarknaden

GBJ Bygg har förvärvat ett markområde om 210.000 kvm av Benders, som har ägt marken under en längre tid. Markområdet är beläget utmed E6/E20 söder om Varberg, i direkt anslutning till Himle trafikplats. Planen är att långsiktigt utveckla området för modern och hållbar logistik.

Malin Älmegran, GBJ Bygg:

– Vi ser väldigt stor potential i att utveckla området för logistik, det ligger helt i vår linje för att vidareutveckla GBJ Bygg in i framtiden.

– Markområdets läge känns också som en mycket bra plats att vidareutveckla hållbar logistik. Med närhet till växande kommuner och hamn, ser vi ett fortsatt starkt behov av den typen av verksamheter. Vidare känns det jättekul att Varbergs kommun visat oss sitt stöd och uppskattning för att utveckla området avslutar Malin.

Om GBJ Bygg AB:

GBJ Bygg är verksamt inom entreprenad, mark, byggservice och bostadsutveckling. I verksamheten ingår också nyproduktion av bostäder åt kommuner eller privata beställare. Vår historia tog sin början 1945 i Växjö och från att ha börjat som ett litet familjeföretag, idag  är det ett modernt byggbolag med cirka 250 anställda och kontor på flera orter i södra Sverige. Koncernen omsätter för närvarande cirka två miljarder kronor