Nyheter

Orderstyrning lanserar OS Vehicle för full koll på verksamhetens fordon

Andelen hantverkare som använder sig av GPS-spårning för att hålla koll på sina fordon och maskiner blir allt fler. För att möta den ökade efterfrågan lanserar nu Orderstyrning spårningsverktyget OS Vehicle som ger en komplett överblick över verksamhetens fordon och utrustning samtidigt som den bidrar till att minska företagets omkostnader och påverkan på miljön.

– Även om andelen GPS-integreringar ökar stadigt finns det fortfarande en stor outnyttjad potential. Trots att allt fler går över till att använda digitala verktyg för att hålla koll på sin verksamhet och dess fordon, är det fortfarande de som förlitar sig på papper och penna, något som tar onödiga resurser och även medför högre risk vad gäller felaktiga uppgifter. Med en elektronisk körjournal är du alltid uppkopplad och allt registreras automatiskt, vilket innebär att du har full kontroll på din utrustning 24–7, säger Tim Nöbbelin, Head of Sales på Orderstyrning.

Fördelarna med GPS-spårning är många, bland annat ytterligare effektivisering och automatisering av verksamheten, ökad service för kunderna och minimering av bränsleförbrukning, vilket i sin tur leder till mindre utsläpp. Det minskar även risken för olyckor då det i realtid ger upplysningar om dina anställdas körbeteende. Att dokumentera verksamhetens körning med hjälp av GPS minskar även risken för att bli upptaxerad via en skatterevision då det garanterar korrekt dokumentation.

Större transparens och nöjdare kunder

Lanseringen av OS Vehicle är ett led i Orderstyrnings vision att vara det ledande administrationsprogrammet för hantverkare i Europa. Förutom att ge en komplett överblick över verksamhetens fordon, maskiner och släp ger OS Vehicle även information om hur länge dina kollegor eller anställda varit hos en kund – något som säkerställer korrekta fakturor, större transparens och nöjdare kunder. Det ger även möjlighet att spåra stulna fordon.

– Fokus ligger alltid på att ha den bästa webbaserade plattformen för tidsredovisning på marknaden, men för att hålla momentum behöver vi ständigt se till att vi har de bästa lösningarna som hantverkare smidigt och enkelt kan ansluta till de funktioner och program de använder, säger Tim Nöbbelin.

OS Vehicle är en integrerad plug-n-play modul, utan krav på specifika funktioner eller system. Detta innebär att användarna inte behöver byta plattform för att se var verksamhetens fordon befinner sig, hantera ruttplanering och snabbt hjälpa kunder i nödsituationer.

– Med OS Vehicle vill vi hjälpa till att effektivisera verksamheter och optimera företags lönsamhet samtidigt som vi vill bidra till minskade utsläpp och nöjdare kunder, säger Tim Nöbbelin.

För mer information:

www.orderstyrning.se