Nyheter

Fiskarheden blir helägare till Sälen Timber

Fiskarheden blir helägare till Sälen Timber AB. Det sker genom att Fiskarheden, som tidigare varit delägare i företaget, förvärvar resterande aktier.

Förvärvet är ett steg på väg mot Fiskarhedens vision att vara en växande, hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led. Ambitionen att utveckla vidareförädlingen av den lokala råvaran kommer att bredda produktutbudet, vilket gagnar både oss, den lokala skogsägaren och regionen.

– Fiskarheden ser tydliga synergier med förvärvet av Sälen Timber genom vidareförädling av den fina lokala träråvaran, säger Claes Granlund, VD vid Sälen Timber. Genom att investera i både personal och maskinpark skapar vi möjligheter att kunna skala upp verksamheten och möta kundernas ökade behov.

Sälen Timber ligger på Fiskarhedens industriområde och tillverkar möbelkomponenter till den nationella och internationella marknaden.

Foto: Anneli Morelius, Fiskarhedens Trävaru AB