Nyheter

Sparc Group förvärvar inom säkerhetsbranschen

Sparc Group har ingått avtal om att förvärva sitt nionde, tionde och elfte bolag. Förvärven innebär inte enbart att företaget växer, utan breddar även sin expertkompetens med larm, lås och passersystem.

– Våra nya förvärv möjliggör för bolagen i Sparc att ta större ansvar, genom att erbjuda trygghet och säkerhet i projekt”, säger Erik Björklund, VD Sparc Group. Tillträdesdagen äger rum den 10 januari 2022.

Med sina åtta dotterbolag och 160 medarbetare har Sparc Group varit den nya utmanaren inom installationsbranschen. Tillsammans projekterar, installerar och optimerar de värme, ventilation, el- tele och datateknik i Göteborgs- och Stockholmsområdet.

Nu tar man nästa steg i resan och breddar sitt erbjudande med larm, lås och passersystem genom att förvärva tre bolag med start från januari 2022.

– Vår resa fortsätter och nu stärker vi vårt erbjudande genom att förvärva bolag från säkerhetsbranschen. Protectum Sverige AB och Protectum AB är en helhetsleverantör inom säkerhet, medan Proevac AB fokuserar på tjänster och produkter för utrymning i offentliga eller krävande miljöer. Alla är lika fina bolag och mycket efterfrågade på marknaden. De kommer kunna tillföra mycket för oss och i Installationsbranschen, säger Erik Björklund.

Halländska Protectum Sverige AB startades år 1993 och 2008 startades dotterbolaget Protectum AB. Tillsammans skapar de lösningar inom lås, larm, brandlarm, brandskydd, passersystem och kameraövervakning. Idag omsätter de tillsammans 75 MSEK. Hos de 47 medarbetarna är fokus alltid på kundens trygghet.

– Säkerhetsbranschen är ständigt aktuell och våra tjänster har aldrig varit så efterfrågade som nu. Tack vare digitaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi erbjuda smarta helhetslösningar som skapar trygghet för våra kunder, likväl som vi blir en viktig aktör för ett säkrare samhälle, säger Rikard Holmén, VD och delägare Protectum Sverige AB.

I Sparc Group är det människorna som står i fokus, där en bra företagskultur och värdegrund är två förutsättningar när företaget växer och förvärvar bolag. Genom förvärven bildar Sparc Group ett lag med 220 medarbetare.

– Sparc Groups värderingar speglar våra egna – där medarbetarna tillsammans, i ett lag, skapar framgång. Därför känns det helt rätt att vara med på denna resa. Att tillhöra laget Sparc, möjliggör för oss att växa på marknaden och fortsätta vara en viktig aktör som skapar trygghet i samhället, avslutar Rikard Holmén.

Om Sparc Group

Sparc Group erbjuder installationsbranschens mest attraktiva, kompletta och hållbara helhetserbjudande inom värme, ventilation, el- tele, datateknik samt lås, larm och passersystem. 220 medarbetare är hjärtat i verksamheten och verkar över hela Sverige.