Nyheter

Havator investerar: Nya kranar, utökad personalstyrka

Under de kommande åren kommer Havator kraftigt utöka sin verksamhet med omfattande investeringar av både nya kranar och utökad personalstyrka. Det totala investeringsprogrammet uppgår till över 600 miljoner kronor, varav 300 miljoner kronor redan är investerade under 2021.

Norra Sverige står inför den största och mest omfattande investeringen i modern historia. Fram till år 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras i regionen.

Fokus kommer att ligga på industri, energi och bygg.

Därtill kommer investeringar att göras i infrastruktur, elnät, godstrafik, vägar, broar och järnvägar på cirka 200 miljarder kronor.

– Vi vill bidra till utvecklingen i norr och vi gör oss redo för att möta industrins och samhällsutvecklingens behov. Vår lokala närvaro skapar en trygghet för stora projekt då vi har kapacitet och specialistkompetens inom säkerhet, lyfttjänster, transport och montage. Det minskar risken för förseningar, säger Henrik Modéer vd Havator AB Sverige.

– Vi har redan inlett resan och kommer inom närmsta åren växa och anställa fler. Rekryteringarna kommer ske löpande och vi söker redan fler kranförare, arbetsledare och projektledare, fortsätter Henrik.

– Vi har som mål att växa med mer än 30 procent under kommande år. Det här investeringsprogrammet är det mest omfattande i koncernens mer än 60-åriga historia och ungefär hälften kommer landa i norra Sverige. Den här expansionen stödjer vår ambition att bli marknadens mest hållbara och klimatanpassade aktör. Nu väljer vi den senaste tekniken som ger oss den mest energieffektiva maskinparken, säger Christoffer Landtman, koncernchef för Havator.

De nya kranarna har lyftkapacitet på allt från 50 till 750 ton. Investeringarna är också ett led i det hållbarhetsarbete som stämmer överens med Havators mål att vara branschledande inom hållbarhetsfrågor.

På bilden: Henrik Modeer, VD Havator AB