Nyheter

”Osäkerhet kring regler och snabba förändringar av politiska beslut är förödande för bostads­byggandet”

”De partier som vill avskaffa investerings­stödet från årsskiftet bör tänka om, skriver flera debattörer. Den 24 november beslutar riksdagen om budget­ramarna. Regeringen föreslår att det statliga investerings­stödet för hyres­bostäder och bostäder för studerande ska vara kvar. Men flera partier vill att möjligheten att söka investerings­stöd avskaffas vid årsskiftet. Konsekvensen skulle bli att ett flertal bygg­projekt kan komma att läggas ner eftersom kalkylen inte går ihop utan investerings­stöd.”

Det skriver ett antal företrädare för allmännyttiga och privata bostadsbolag i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Att bygga bostäder tar lång tid. Från att planeringen påbörjas till byggstart tar det minst fem år. Därför behöver vi stabila regelverk som håller över tid. Långsiktiga och stabila spelregler är nödvändiga för en bransch med långa planerings- och genomförande­processer och stora investeringar. Osäkerhet om regler och villkor liksom snabba förändringar av politiska beslut är förödande och leder till minskat bostads­byggande, tvärtemot den utveckling som Sverige behöver.”

”I dag har ett stort antal bostads­företag – allmän­nyttiga såväl som privata – ett flertal planerade bygg­projekt på gång. Inte minst utanför storstäderna, på orter där det också behövs nya bostäder. I flera fall har man lämnat in sin ansökan om investerings­stöd till länsstyrelsen och står sedan flera månader i kö. I andra fall pågår projekteringen för fullt och ansökan om stöd är på väg in. Det råder med andra ord ingen tvekan om att det finns en stor efterfrågan på investerings­stöd.”