Nyheter

Ny plattform för effektivare och mer transparenta inköpssystem

Erfarenheter från både fordonsindustrin och byggbranschen fick dem att skapa en plattform för ett effektivare och mer transparent inköpssystem som hjälper byggbolagen. Nabaz Eliassi och Elie Patti är en del av teamet bakom startupbolaget Accurator.

– Det handlar både om att ha koll på inköpsverksamheten, priser och vem man anlitar och att skapa transparens och möjligheter till samarbete mellan byggherrar, byggbolag och entreprenörer, säger de båda kompanjonerna, som fått riskkapital från venture capital-bolaget Icebreaker och som nu är ute på marknaden.

Effektivt och transparent

– Vi hjälper byggbranschen att göra bättre och säkrare inköp. Genom digitalisering av inköpsprocessen kan man skapa effektivitet och transparens, säger Elie Patti, vd i Accurator.

– Inköp har tyvärr inte varit lika högt värderat inom byggindustrin som i till exempel tillverkningsindustrin, trots att inköp av varor och tjänster i byggprojekt står för cirka 80 procent av projektkostnaden. Om man räknar bort eget yrkesfolk. Minsta lilla förändring på dessa 80 procent kan ge upphov till rejäla besparingar för ett projekt.

Bra rutiner och transparens i inköpsprocessen är viktig både för att få bästa möjliga pris och för att undvika att anlita tvivelaktiga underentreprenörer, undvika fusk och illegal arbetskraft, men också för att kunna följa upp om man har gjort bra inköp.

– Inom inköp finns många administrativa rutiner, som kan skapa frustration över att de inte är så värdeskapande. Det vill Accurator ändra på, säger Nabaz Eliassi, som är COO. Ett av sätten är att samla all leverantörsinformation på samma plats, för att med mer underlag kunna fatta bättre beslut. En fördel är att inköparen kan se status för tänkta leverantörers kreditbetyg, kollektivavtal, utställda ID06-kort med mera i realtid genom automatiserade kontroller. Detta i stället för att inköparen lägger stor del av sin tid på att genom många olika kanaler kontrollera att leverantören följer lagar, avtal och regler.

– Vi vill ge möjlighet till full insyn i inköpskedjan, alla förutsättningar till transparens och en sund konkurrens i ledet mellan beställare, entreprenörer och leverantörer.

Underlättar samverkan

Samverkan med kund kring inköp styr vilket riktpris projektet ska ha, alltså de mål som projektorganisationen ska kalibrera mot. Av intresse för hela projektorganisationen är också säkerställande av vilka leverantörer som kommer befinner sig på arbetsplatsen.

–Vårt verktyg ska hjälpa våra kunder att överblicka alla inköp, men det gäller även kundernas kunder och byggherren. Vi vill erbjuda stöd för projekt i samverkan, så att byggentreprenör och byggherre kan samverka vid just inköp, säger Nabaz Eliassi.

Det är viktigt att ha full transparens, att alla har insyn och möjligheten att se över hur långt man kommit i inköpsprocessen, hur många leverantörer man frågat för att komma fram till ett marknadspris, vem man skriver avtal med eller bara få en uppfattning om marknaden och aktuella priser.

– De bästa dialogerna och strategierna uppkommer när kund och entreprenör har tillgång till samma information, då kan de fastställa bra strategier tillsammans och kalibrera mot uppsatta mål för projektet, säger Elie Patti.

–Marknaden har förändrats med åren. Särskilt handlas stora och komplexa projekt upp i samverkan. Man vill helt enkelt hänga på samma sida, sätta mål tillsammans och följa upp målen efter hand. Vårt system stödjer ett sådant arbete, säger Nabaz Eliassi.

Siktar på mellansegmentet

–Vi vill i första hand vara en inköpsplattform för byggbranschen men på sikt också bli en marknadsplattform, där inköpare och leverantörer kan kommunicera med varandra i ett professionellt verktyg. Vi riktar oss i första hand till de mindre och mellansegmentet bland byggbolagen, de som inte har möjlighet att utveckla egna system, men som är digitalt mogna och som vill effektivisera upphandlingen av underentreprenörer.

–Vi fick vår investering vid årsskiftet 2020/2021 och har utvecklat vår produkt vidare. Under första halvåret jobbade vi hårt med att utveckla och spetsa till vår produkt och nu har vi jobbat med att få in nya kunder. Responsen har varit god och idag har vi ungefär tio kunder. I vårt fortsatta arbete utnyttjar vi branschens kompetens för att tillsammans utveckla vår produkt vidare. Våra kunder har varit en viktig pusselbit i våra nya funktioner säger Nabaz Eliassi.

På bilden: Elie Patti (t.v.) och Nabaz Eliassi har skapat en plattform för inköpsverksamheten i byggbranschen