Nyheter

Nytt bostadsområde i Varberg

Derome Hus AB har uppfört tolv kedjehus i Träslövs trädgårdsstad i centrala Varberg. De utgör en del av ett nytt bostadsområde som kommer att omfatta ett par hundra bostäder i varierande stil.

De tolv husen är i två våningar, placerade i två grupper. Åtta av husen är på 156 kvadratmeter och fyra är på 138 kvadratmeter. Tomterna varierar mellan 450 och 800 kvadratmeter.

– Husen ligger på betongplatta, har prefabricerade väggelement från Derome Husproduktion och träbjälklag med stålbalkar på grund av stora spännvidder. Dock utan synlig bärning. Alla husen har carport med bakomliggande förråd och takterrass samt altan med trädäck, berättar Fredrik Johansson, projektledare på Derome Hus.

Arkitektoniskt talas om klassiska grepp med siktlinjer och rundgång som skapar utblickar och rörelse inom bostaden. Köket är hjärtat i huset och försett med köksö. Stora skjutpartier suddar ut gränserna mellan inne och ute.

– Trappan i huset är tänkt som en möbel, så det ligger extra mycket omtanke kring den. I de flesta husen är trappan i samma utförande som parketten, har samma kulör, säger Fredrik Johansson.

Fasaderna är i träpanel med lock-läkt, som från plan ett går upp och bildar räcke på terrassen. Husen varierar i tre färger, svart, rött och silvergrått. De har levererats mellanstrukna och lämnats att färdigmålas av köparna.

Nära till centrum och havet

Husen ligger nära gatan och mesta tomtytan med trädgård finns på baksidan. Husgruppen vetter mot intilliggande parkområde med utsikt över åkerlandskap och ramas in av naturstensmurar som också utgör stödmurar. Området marknadsförs med tio minuters cykelavstånd till torget i Varberg och inte mycket mer till havet och klipporna kring Apelviken.

Träslövs trädgårdsstad har redan bebyggts under fem års tid med start 2016 och väntas, när stadsdelen är klar 2025, omfatta runt 250 bostäder i varierande form, uppförda av Derome Hus.

FAKTA:

Byggherre: Derome Hus AB

Tidplan: Maj 2020 – juni 2021

Husleverantör: Derome Husproduktion

Arkitekt: Liljewall arkitekter AB