Nyheter

Blåkläder stöttar unikt byggprojekt

Blåkläder stöttar och bidrar till projektet Villazero där ett bygglag av enbart kvinnor bygger ett helt koldioxidneutralt småhus i Borlänge. Målet är att huset ska uppnå netto noll i klimatpåverkan, vilket ska realiseras genom att använda trägrund, organisk isolering och trätak.

Som ett led i Blåkläders hållbarhets- och jämställdhetsarbete så stöttar arbetsklädesproducenten projektet Villazero, som har initierats av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik. Projektet är unikt inte bara på grund av målet med noll klimatpåverkan, men också då bygglaget består av enbart kvinnor.
Gabriella Hagman är VD för Mondo Arkitekter och en av initiativtagarna till Villazero:

– Väldigt många pratar om hållbarhet och jämställdhet, men det saknas oftast handling. Vi som ligger bakom Villazero fick möjlighet genom samverkan att kunna genomföra projektet fullt ut och inte bara teoretiskt och det betyder väldigt mycket för alla oss som ligger bakom det, säger hon.

Målen med utvecklingsprojektet är att villan i Borlänge ska bli ett helt koldioxidneutralt småhus, och att visa vägen för de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen som sedan ska utgöra grunden för framtidens hållbara husbyggande.

Villazero byggs till stora delar av trä. I stället för betonggrund används trägrund, och organisk isolering och trätak kommer att användas under konstruktionen. Villan har projekterats för att klara certifieringen NollCO2 enligt Sweden Green Building Council samt Svanens kriterier.

– Villazero är ett utbildningsprojekt, dels vill vi lära oss själva och dels vill vi även sprida kunskapen utåt och påverka. Målet med projektet är att husbygget ska bli koldioxidneutralt och att vi ska få ut mer kvinnor i branschen, vilket vi redan har fått prov på att vi kan. Vi vill berätta vad fördelarna med att bli mer jämställda är och att det innebär att det blir bättre för alla, för arbetsmiljön och för lönsamheten i företagen, säger Gabriella Hagman.