Nyheter

Mjukvaruleverantör Dalux tecknar avtal med Wästbygg Gruppen

Samarbetet mellan Wästbygg Gruppen och Dalux började i augusti 2020. På endast ett år har man implementerat verktyget Dalux Field i ett 20-tal projekt i både Sverige och Danmark. Det används idag främst till arbetsmiljö och säkerhet, digitala kontrollplaner och inte minst att ha ritningar och BIM-modell på mobilen.

– Genom att arbeta digitalt så kan vi minska administrationen och samtidigt förbättra kvaliteten och säkerheten. Det har naturligtvis inneburit en viss omställning för oss, men genom ett gott samarbete inom bolaget och mellan funktioner samt tack vare ett bra stöd av Dalux så är vi på god väg med implementeringen av verktyget, säger verksamhetsutvecklingschef Claas Wallin på Wästbygg.

Wästbygg Gruppen har sedan flera år tillbaka haft fokus på hållbarhet. Enligt Claas Wallin är digitala verktyg en viktig och i många fall nödvändig del i det arbetet.

– Den stora skillnaden blir när vi kan jobba snabbare och smartare genom att effektivisera såväl logistik som materiella resurser och tid.

Digitala verktyg är vardagen för allt fler och fler byggbolag i Sverige. Henrik Nilsson jobbar som Customer Success Manager på Dalux kontor i Stockholm. Han är Wästbygg Gruppens stöd i implementeringsprocessen.

– Det är otroligt roligt att jobba med Wästbygg Gruppen. Deras genuina digitala intresse och tydliga målsättning gör att vi kan komma långt med det digitala arbetet på kort tid. Vi flyttar oss inte bara från papper till PDF, detta är även en möjlighet att effektivisera processer och tänka nytt om standarder.