Nyheter

Hemsös nya generationshus

Text: Martina Nyhlin

Att få ihop kalkylerna för en nybyggd förskola är inte alltid det lättaste. När Hemsö bygger nytt i centrala Upplands Väsby kombinerar de därför äldreboende och förskola i samma byggnad, och skapar ett generationshus.

Men pandemin tvingade dem att tänka om gällande planlösningen.

– Från början var tanken att ha mer gemensamma ytor eftersom det är ett bra sätt få naturlig kontakt. Men pandemin lärde oss att man inte vind för våg kan ha de här grupperna inomhus, så nu har de båda verksamheterna faktiskt inte en enda gemensam yta i huset, men en gemensam gård som det var tänkt, säger Åsa Östman, projektchef på Hemsö fastighets AB.

Förskolan rymmer 80 barn och äldreboendet rymmer 80 vuxna och Raoul Wallenbergskolan och Stiftelsen Stockholms Sjukhem kommer att driva verksamheterna. Målsättningen är att de ska kunna samverka och att det uppstår goda sociala effekter över generationsgränserna.

— För att se till att aktiviteterna verkligen ska bli av har vi skrivit ett samverkansavtal så vi kan vara där och hjälpa till, det är en lite ovanlig uppgift för oss som normalt främst bygger och förvaltar, säger Åsa Östman.

Gården är byggd på ett sätt så att den ska möjliggöra möten mellan unga och gamla.

– Den är framför allt utformad för förskolebarnen, men det finns också asfalterade slingor för den som går med rullator, och bänkgrupper där äldre kan sitta. De äldre har dessutom en egen takterrass, vi tar inte för givet att de alla alltid tycker det är roligt att titta på barnen, och det är viktigt att de får en egen plats, säger Åsa Östman.

Bygget ska vara klart 2022 och än så länge har totalentreprenören IN3PRENÖR monterat hela stommen, fönster och takstommen. Nästa steg blir plåttäckning och invändig stomkomplettering.

– Att bygga en gemensam förskola och äldreboende är motiverande och roligt. Det är motiverande med ett projekt som verkligen gör samhällsnytta, säger Carl Skarin, arbetschef på IN3PRENÖR.

Bygget sker just intill en befintlig skola, vilket ställer extra höga krav på arbetsområdet och arbetsmiljön.

– Vi har tät dialog med skolan och jobbar med avspärrningar för nyfikna barn, säger Carl Skarin.

En speciell förutsättning i projektet var att de arkitektoniska kraven som är kopplade till bygglovet förändrades under projektets gång.

– Det var lite utmanande, vi fick forma om utseendet på huset precis när vi skulle producera betongstommen och fasaden eftersom de arkitektoniska kraven kopplade till bygglovet ändrades i sista sekunden. Men det har funkat bra, vi har en mycket bra dialog och samverkan med Hemsö, säger Carl Skarin.

Fakta:

Tidplan: April 2021 till november 2022

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Totalentreprenör: IN3PRENÖR AB

Hyresgäst: Stockholms sjukhem, Raoul Wallenbergskolan

Kostnad: 150 Mkr