Nyheter

Balcos första klimatvägg i Nederländerna är klar

I bostadsområdet VvE Boerhaavelaan i Nederländska Leiden, har Balco täckt en hel fasad med balkonger, både på fram- och baksidan av byggnaden.

Att glasa in balkongerna i samband med en balkongrenovering ger stora klimatfördelar då det minskar värmeförluster. De inglasade balkongerna värmer tilluften innan den kommer in i lägenheterna. Effekten blir ett bättre termiskt inomhusklimat.

En inglasning dämpar effektivt trafikbuller och andra störande ljud. En integrerad inglasning från Balco sänker ljudet med upp till 20 dB.

Inglasningen blir som ett extra skalskydd som förbättrar utseendet på fastigheten och ökar komforten för lägenhetsägarna.

Inglasade balkonger skyddar inte bara fasaden utan minskar även underhållsbehovet på̊ fönster och dörrar. Livslängden för en balkong med en inglasning från Balco förlängs med över 50 år och med visst underhåll upp till 90 år jämfört med en oskyddad betongplatta på en öppen balkong.

Eftersom de boende tillbringar mer tid på̊ sina inglasade balkonger ökar ”närvaron” i området runt fastigheten, och skapar större trygghet för de boende.

Projektet avslutades 2021.