Nyheter

Ny Hållbarhetsdirektör för Ahlsellkoncernen

Christina Lindbäck är ny Hållbarhets- och kommunikationsdirektör för Ahlsellkoncernen och kommer att ingå i koncernledningen.

Hållbarhet och kommunikation är ett långsiktigt, framåtriktat och kontinuerligt arbete som spänner över hela vår organisation. I takt med att utvecklingen i samhället och kraven från omgivningen ökar ser vi ett behov av att stärka upp vårt arbete inom hållbarhets- och kommunikationsområdet.

Christina Lindbäck är erkänd i hållbarhetsbranschen och har en gedigen erfarenhet inom det området. Hon har bland annat innehaft roller som Hållbarhetschef för NCC och Miljöchef för Ragn-Sells-koncernen samt varit ordförande för Näringslivets miljöchefer. Hon tillträder sin nya tjänst på Ahlsell den 1 mars 2022.

– För oss betyder hållbarhet allt från nöjda kunder, leverantörer och medarbetare, lönsam tillväxt och värdeskapande för våra intressenter till en verksamhet som över tid är hållbar – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För att få ännu större fokus på detta har vi inrättat rollen som Hållbarhets- och kommunikationsdirektör i koncernledningen. Jag gläder mig åt att få välkomna Christina Lindbäck till oss, säger Claes Seldeby, Koncernchef i Ahlsell AB.