Nyheter

Uppsalas arbete för hållbart byggande lyfts fram på Archtober i New York

Kvarteret Botanikern fick i veckan stå som inspirerande exempel under arkitektevenemanget Archtober i New York. Uppsala kommuns arbete för hållbart byggande och högkvalitativ arkitektur lyfts fram som framgångsfaktorer för det lyckade bygget.

Archtober är ett internationellt evenemang för arkitektur och design som hålls i New York. I år hålls det digitalt, och en av programpunkterna var kvarteret Botanikern i Rosendal. Byggnaden lyfts fram för sin utformning i trä och för hur trivseln för de boende satts i fokus, bland annat genom mycket grönska och genomtänkta gemensamhetsytor på taket och innergården.

– Ett av målen i Rosendal har varit att bygga blandat, både med olika bostadsformer men också i utseende. Så skapar vi en mer levande stadsdel. Botanikern är ett bra exempel på hur vi säkerställer en god arkitektur som ska hålla i generationer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det är träbyggnadsinitiativet Woodlife Sweden som valt att visa upp Botanikern under Archtober. Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson medverkar i en förinspelad film till evenemanget, och berättar där om hur Uppsala kommun sedan starten ställt höga krav både vad gäller hållbarhet och arkitektur i Rosendal.

– Vi är såklart väldigt stolta att få vara med i ett sånt här sammanhang. Intresset visar att vårt långsiktiga arbete med att höja kvaliteten i den byggda miljön har gett resultat, säger Claes Larsson, stadsarkitekt, Uppsala kommun.

Uppsala antog 2017 som en av de första kommunerna i Sverige en arkitekturpolicy. Syftet var att ge byggaktörerna en instruktion för hur den byggda miljön ska utformas, för trivsel och hållbarhet över tid.

Botanikern ritades av Axeloth arkitekter och byggdes av Genova Property Group. Byggnaden tilldelades 2020 också Uppsala kommuns utmärkelse Arkitekturpriset för sin arkitektur och hållbarhet. Priset i sig är en annan av Uppsalas åtgärder för att ge byggaktörer en morot för att satsa på hög arkitektonisk kvalitet.

På bilden: Grönskan, gemensamhetsytorna och att husen är byggda i trä lyfts som framgångsfaktorer för kvarteret Botanikern

Foto: Anders Tukler