Nyheter

Skanska först att bygga med nytt hybridelement som blandar trä och betong

Det byggföretaget Skanska är först med att använda ett nytt hybridelement som ska sänka byggbolagens koldioxidutsläpp. Det nya elementet, som är utvecklat av Metsä Wood och Lipa-Betoni, består av Kerto® LVL-trä och betong och är tänkt att möjliggöra en snabb och smidig montering samtidigt som det ska bidra till minskad klimatpåverkan. 

Skanska är först med att använda ett nytt hybridsandwichelement som kombinerar Kerto LVL-trä och betong. Det sker när Metsä Fibres nya sågverk i finska Rauma blir den första byggnaden som använder hybridelementet som utvecklats av Metsä Wood och deras samarbetspartners. En av fördelarna med hybridkonstruktionen är dess låga vikt, något som bidrog till att 100m2 hybridsandwichelement på första våningen i sågverket kunde monteras på endast fem timmar.

– Vi är glada över att få prova nya innovativa möjligheter och samarbeten, och de nya hybridsandwhichelementen i Rauma-sågverket är ett utmärkt exempel på detta. Genom att använda hybridelement minskas mängden betong, och elementen är också lättare än vanliga element, säger Ilkka Romo, chef för produktivitets- och kvalitetsenheten på Skanska. 

Hybridsandwichelement är en hållbar konstruktion som reducerar koldioxidutsläppen betydligt jämfört med traditionella betongsandwichelement, något som går i linje med Skanskas mål att vara en koldioxidneutral verksamhet år 2045. Detta har gjort att Skanska nu erbjuder sina kunder lösningar som är koldioxidneutrala eller innefattar en låg koldioxidpåverkan under byggnadens hela livslängd. Romo ser ett ökat intresse för träbyggandet och menar att det kommer fortsätta öka de kommande åren.

– Hybridsandwichelementen är en bra start, sågverksprojektet i Rauma har gett oss värdefulla insikter och lärdomar vid monteringen. Hybridelementen passar bra med våra tekniska behov. Vårt samarbete med Metsä Wood och Metsä Fibre har börjat bra, mycket tack vare de båda företagens djupa kompetens, säger Romo. 

 Vid monteringen av de nya hybridsandwichelementen behövs inte någon fogning, betongslipning eller rengöring, vilket är fallet med de vanliga betongsandwichelementen.

– Monteringen av hybridsandwichelementen har gått till på ungefär samma sätt som för vanliga betongsandwichelement. Vi kunde använda en mindre lyftkran, eftersom hybridsandwichelementen inte väger lika mycket som traditionella betongelement. Den lägre vikten kan leda till besparingar i stora byggprojekt, menar Petri Puputti, Construction Manager på Skanska. 

 När Metsä Wood och Lipa-Betoni utvecklat det nya byggelementet har målet varit att göra det lättare för byggföretag att börja bygga på ett mer hållbart sätt. Kärnan i elementet utgörs av trä, närmare bestämt Kerto LVL. Utanpå kärnan ligger ett isolerande lager och en armerad betongfasad.

– Efter att ha övervunnit vissa initiala utmaningar så har produktionen av hybridsandwichelement varit lika smidig som för de vanliga betongsandwichelementen. Detta har möjliggjorts med vårt nära samarbete med Metsä Wood och deras omfattande kunskap inom området, säger Satu Lipsanen, VD för Lipa-Betoni. 

 Byggnaden för virkessortering ska stå färdig i slutet av 2021. Sågverket planeras vara klart under det tredje kvartalet år 2022.