Nyheter

Ahlsell skriver nytt strategiskt avtal

Ahlsell har utökat samarbetet och tecknat ett 5-årigt strategiskt avtal med Industri-Matematik International (IMI) avseende leverans av tjänster kopplade till IMI:s orderhanteringssystem, IMI AOM, som Ahlsell använt framgångsrikt under många år.

Avtalet omfattar ett konsult- och underhållsabonnemang för att möjliggöra ett mer agilt arbetssätt och ge rätt förutsättningar för en fortsatt framgångsrik leverans från IMI.

– För att fortsätta vår resa mot starkare marknadsposition och lönsam tillväxt behöver vi en robust och flexibel IT-plattform för kommunikation och samspel med våra kunder, leverantörer och partners. Vi är övertygade om att IMI som redan har hjälpt oss under många år, även kommer hjälpa oss att möta vår organisations framtida behov, säger Claes Seldeby CEO Ahlsell Group

– Det förnyade och utökade förtroendet vi har fått från Ahlsell betyder mycket för IMI och skapar rätt förutsättningar för att vi och Ahlsell ska bli ett ännu starkare team tillsammans. Vi ser det nya fleråriga avtalet som ett kvitto på att vårt konsekventa arbete för hög tillförlitlighet och anpassningsbarhet i IMI-systemen i kombination med vår kundorienterade och flexibla organisation verkligen uppskattas av en marknadsledande aktör som Ahlsell med en komplex och expansiv verksamhet. Jag är tacksam och stolt över våra kompetenta och engagerade medarbetare som säkerställer att vi uppfyller Ahlsells nuvarande och framtida behov och att partnerskapet med Ahlsell fördjupas ytterligare, säger Niklas Rönnbäck vd IMI.

På bilden: Niklas Rönnbäck vd IMI