Nyheter

Fasadgruppen expanderar i Oslo genom förvärv av SH-Bygg

Fasadgruppen förvärvar fasadrenoveringsbolaget SH-Bygg AS inklusive dotterbolagen SH Tømmer AS och SH-Bygg Tegl AS (tillsammans ”SH”) med verksamhet i Oslo.

SH-Bygg grundades 2008 och har byggt upp en stark position i Oslo-regionen med fokus på renovering av fasader och balkonger. Dotterbolagen SH Tømmer och SH-Bygg Tegl kompletterarSH-Bygg med tjänster inom snickeri och tegel. SH har 43 heltidsanställda och omsatte cirka 74 MNOK verksamhetsåret 2020.

– Med SH-Bygg stärker Fasadgruppen sin position i Oslo-regionen, som är den klart största regionala marknaden i Norge. SH-Bygg har många kvaliteter som vi värdesätter – ett kompetent ledarskap, omfattande hantverkskunnande och stark lokalanknytning, säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen Väst.

– Vi har med intresse följt Fasadgruppens expansion i Norge. Det känns bra att bli en del av den fortsatta resan och fortsätta utveckla både SH:s och Fasadgruppens position på marknaden framåt, säger Jan Erik Pedersen, vd för SH-Bygg.

Fasadgruppen finansierar förvärvet av samtliga aktier i SH med tillgängliga kreditfaciliteter och egen kassa. Säljaren har åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen genom att inom fem månader förvärva befintliga aktier i Fasadgruppen för ett belopp motsvarande 11 MNOK. Aktierna som förvärvas genom återinvesteringen är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up-åtagande) till december 2022. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och SH blir därför omedelbart en del av Fasadgruppen.