Nyheter

Arkitekter: ”Sluta bygg i betong”

”Växthusgaser är vår tids största miljöproblem och betong är den största koldioxidboven i byggbranschen. En omställning till hållbart husbyggande är påbörjad. Nu behöver vi ett systemskifte även för betongens sista utpost – grundläggningen.”

Det skriver arkitekterna Joakim Kaminsky och Hans Eek i ett debattinlägg i Göteborgs-Posten:

”1994 kom en ny bygglagstiftning. Den innebar att det blev tillåtet att bygga höga hus i trä. Vi har alla sett vilken potential träbyggandet har och vilka steg den hållbara utvecklingen tagit sedan dess.”

”Nyligen röstade riksdagen ja till en tillfällig förlängning av Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slite efter den sista oktober, trots att ansökan avslogs av Mark- och miljödomstolen. Ett riksdagsbeslut som Lagrådet säger kan strida mot grundlagen.”

”Cementa producerar 2,5 miljoner ton cement varje år i Slite. Minskad tillgång till betong skulle på kort sikt ställa till det för den svenska samhällsstrukturen. Ett hot mot byggbranschen, absolut, men samtidigt en utmaning och ett utmärkt tillfälle att utveckla nya lösningar som bidrar till klimatomställningen – och täcker byggbehovet.”