Nyheter

Nya kontor, verkstäder och förråd för Eskilstuna pastorat

Eskilstuna pastorat har låtit bygga nya lokaler för kontor, verkstäder, förråd med mera. Verksamheten vid S:t Eskils kyrkogård var tidigare förlagd till båda sidorna av den ganska starkt trafikerade Åsbyvägen, vilket innebar arbetsmiljöproblem.

– Personalen ser nu fram mot att flytta till det nya i höst, när all verksamhet blir samlad på västra sidan med kyrkogården och krematoriet, berättar Henrik Mossberg, som är projektledare.

Byggnaden som är säte för krematoriet har byggts till med lokaler för kontor, expedition, omklädningsrum och matsal. Ett helt nytt hus står klart med förråd, måleriverkstad och snickeri. Dessutom verkstad och tvätthall för underhållsfordon. En carport har uppförts för släpvagnar och redskap. Där inrättas också ett nytt växtlager. Den areal som tagits i anspråk utgjordes tidigare av gräsytor och några träd.

– För många år sedan gjordes en utredning om renovering av de befintliga lokalerna, men ekonomiskt var det inget bra alternativ. I och med nya byggnader inklusive nya installationer blir allt mycket bättre, med bland annat lägre energiförbrukning och avgjord förbättring av arbetsmiljön, fortsätter Henrik Mossberg.

Nu har ett ytterligare projekt inletts, för att bygga ut krematoriets kapacitet. Bakom investeringsbeslutet står flera enheter inom Svenska Kyrkan. I stället för att Västerås skulle bygga ut från två till tre ugnar, blev beslutet att i stället bygga en andra ugn vid S:t Eskils kyrkogård. Därmed gör begravningsverksamheten i de båda orterna samordningsvinster.

Flera entreprenader

Totalentreprenör för om- och nybyggnationerna är Tuna Förvaltning & Entreprenad AB. Åtagandet omfattar all projektering och alla arbeten på plats som rivning, grundläggning, husbyggnationer och anläggningsarbeten.

– Projektorganisationen består av en projektledningsgrupp och under denna en styrgrupp, berättar Jonas Zetterberg, entreprenadingenjör hos Tuna Förvaltning & Entreprenad. Under styrgruppen sorterar en platsorganisation med platschef, arbetsledare och entreprenadingenjör.

Uppdragen utförs i form av partnering fullt ut. Eskilstuna pastorat har tillgång till entreprenörens ekonomisystem och kan se kostnader, tider och fakturor. Upplägget finns inskrivet i kontraktet och med incitament för både beställare och entreprenör om kostnaderna slutar under budget. Har då partneringupplägget påverkat hur projektorganisationen ser ut?

– Det finns en formell projektorganisation, det vill säga projektstruktur med ramar för vilka som ingår i respektive grupp och vilka frågor de ska lösa. Med ökat förtroende har det blivit en ganska liten beställar- och byggorganisation som löpande har diskussion om framdriften. Fördelarna är att förtroende byggs upp och det är väldigt öppna diskussioner och korta beslutsvägar, avslutar Jonas Zetterberg.

Förutom de nämnda projekten har Tuna Förvaltning & Entreprenad också uppdraget att bygga om och bygga till hela anläggningen för mottagning och ceremonier inklusive de tre kapell som finns på S:t Eskils kyrkogård.

FAKTA

Tidplan: mars 2020–augusti 2021

Byggherre: Eskilstuna pastorat

Totalentreprenör: Tuna Förvaltning & Entreprenad AB

Arkitekt: BA Byggkonsult i Västerås AB

Byggkonstruktör: Byggkonsulten Rune Norbäck AB

Kostnad: cirka 55 miljoner kronor