Nyheter

Tre skolor blir en i Båstad

Under många år har den södra sidan av Båstad, som vetter mot Skälderviken, haft ett flertal mindre skolor. Nu slås tre skolor samman till en modern skola belägen i Västra Karup.

Det blir en skola från 1 till 12 år då även förskolan flyttar in.

– Nu får norra och södra sidan av Hallandsås samma utbud med en F-9 skola, en F-6 skola samt en förskola samlade i en ny byggnad i Västra Karup. Därmed behöver inte barnen skjutsas runt till specialämnen som hemkunskap och slöjd, berättar Sofia Boivie, fastighetsstrateg i Båstads kommun.

Det har varit ett tätt samarbete mellan skola och tekniska avdelningen på Båstads kommun, från idé till genomförande. En tidig dialog har genomförts genom workshops samt studiebesök för lärarna till andra nybyggda skolor utifrån dagens lärandekunskap.

Utvecklat kapaciteten

– Vi kommer att få en kapacitet för 350 elever F-6 och en förskola med fyra avdelningar för 70 barn. Men vi har en buffert. Tanken är att det ska finnas en flexibilitet mellan förskolan och skolan för eventuella framtida förändringar.

Skolan består av två våningar med ett tillagningskök i mitten och har en form som en fågel som breder ut sina vingar, vilket gör att utsidan mot gården blir omfamnande. Det ska vara en trygg miljö där man ska få översyn över vad som händer både inomhus och utomhus.

– Skolan är byggd med genomgående bra material som ska hålla över tid och byggnaden kommer att bli energieffektiv med bergvärme för uppvärmning och solceller på taken. Klar för inflyttning är Bjäre skola till hösten 2022, berättar Sofia Boivie.

Engagerade elever

– Eleverna från de olika skolorna har bidragit med sina idéer genom teckningar om hur de vill att en skola ska utformas både interiört och exteriört, berättar Malin Sahlstrand, rektor för Bjäre skola. Det var många spännande idéer som kom fram.

Tillgängligt lärande har varit en viktig aspekt i utformningen av skolan för att alla barn ska få rätt undervisning. Barn är olika, därför är det viktigt att ta tillvara på varje elevs fas i utvecklingsprocessen.

Spännande utemiljö

– Vi kommer fortsätta att uppmuntra till rörelse med pulspass för eleverna. Det handlar om att ta tillvara på utemiljön, därför har vi också uteklassrum. Det är utvecklande för barn att vistas ute och många barn lever upp i en utomhusmiljö som är en viktig resurs i lärandet, säger Malin Sahlstrand. Vi får ett skolbibliotek som vi hoppas ska inspirera till läsning. För att kunna orientera sig i skolan finns tre spår i olika färger, blått för havet, grönt för skogen och gult för vetet.

Landskapsarkitekten har inspirerats av Västra Karups bakgrund inom mejeriets värld. Färger och former är hämtade från det närliggande landskapet. Skolgården är indelad i olika zoner med ytor där man kan cykla och en scen där man kan spela musik eller teater. Dungen har man tagit vara på, som sedan tidigare varit mycket populär.

Fakta:

Byggherre: Båstads kommun

Projekteringsledare JAA Projektledning AB

Totalentreprenör: Byggmästar´n i Skåne

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB

Illustration: Liljewall Arkitekter AB