Nyheter

Stort byggvaruhus etablerar sig i Jönköping

– Det känns väldigt spännande att vi har den här etableringen på gång. Kommunens ambition är att, i samverkan med parter som har en långsiktighet i sitt engagemang, fortsätta utveckla Jönköping som en levande stad och ett starkt regioncentrum, säger Linda Helte, mark- och exploateringschef i Jönköpings kommun.

Byggvaruhuset Hornbach är på väg att etablera sig på Hedenstorp i Jönköping. Tekniska kontoret föreslår att Jönköpings kommun skriver på en avsiktsförklaring med varuhuset där etableringen omfattar en byggnad på mellan 11 000 – 12 000 kvadratmeter.

”Långsiktig och stabil aktör”

Om Tekniska nämnden godkänner Tekniska kontorets förslag innebär avtalet att bolaget får förtur att köpa ett specifikt markområde om cirka 27 000 kvadratmeter tomtyta inom området för verksamheter och handel Hedenstorp Östra i Jönköpings kommun, innan definitiv överlåtelse kan ske.

– Hornbach är en långsiktig och stabil aktör som blir ett spännande tillskott till en snabbt växande bransch i kommunen. Hedenstorp Östra har dessutom ett naturligt upptagningsområde i västra delarna av kommunen där omfattande expansion av både bostäder och verksamheter kommer att ske de närmaste åren, säger Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun.

Jönköping ett strategiskt läge

Hornbachs verksamhet växer och efterfrågan på deras produkter ökar hela tiden i Sverige enligt bolaget. Etableringen kan innebära ett behov av drygt 50 medarbetare. Tekniska kontoret, i samråd med kommunens näringslivsavdelning och bolaget, har diskuterat olika lämpliga platser i Jönköping, och tillsammans landat i att en etablering på Hedenstorp är attraktivt för alla parter.

– Vi på Hornbach uppskattar den goda och kreativa dialogen vilket nu lett fram till denna avsiktsförklaring. Strategiskt är Jönköping som stad helt rätt för Hornbach att etablera sig i och det geografiska läget vid riksväg 40 är idealiskt, säger Andreas Larsson, marknadschef för Hornbach.

Många företag i olika branscher har anmält intresse för en etablering på Hedenstorp och de kommer att kontaktas löpande i takt med att området färdigställs.

– Detta är en av några få avsiktsförklaringar som föreslås tecknas för området i detta tidiga skede. Efterfrågan på mark är hög och många bolag är beredda att satsa så fort området är utbyggt. Marken bedöms vara tillgänglig för byggstart från och med början av 2023, säger Linda Helte.