Nyheter

Byggbranschen kan minska sina utsläpp med 1 miljon ton koldioxid utan nyinvesteringar i maskiner 

I Sverige finns det idag enligt Naturvårdsverket uppskattningsvis 800 000 arbetsmaskiner som är aktiva i byggbranschen och som årligen står för utsläpp motsvarande 1.3 miljoner ton koldioxid.

Majoriteten av fordonen inom byggbranschen drivs idag med på diesel och har med rätt drivmedel i tanken potential att minska sina utsläpp med drygt 1 miljon ton per år redan idag.

Byggbranschen står årligen för utsläpp motsvarande 8 miljoner ton koldioxid, där uppskattningsvis 1.3 miljoner ton kommer från arbetsmaskiner. Byggföretagen tillsammans med Fossilfritt Sverige har i sin Färdplan 2045 satt som mål att byggbranschen ska vara klimatneutral år 2045 och menar även att branschen kan halvera sina utsläpp redan år 2030 bara genom att använda sig av befintliga lösningar.

En befintlig lösning som kan användas redan idag är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel, ett bränsle producerat av 100% förnybara råvaror som ger upp till 70-90% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig fossil diesel. Bränslet kräver dessutom, till skillnad från många andra biodrivmedel, ingen anpassning av motorn vilket gör det till en gångbar lösning redan idag. Neste MY är en i stort sett kemisk kopia av fossil diesel och kan därför användas i alla befintliga dieselmotorer.

– Neste MY är ett bränsle producerat av 100 % förnybara råvaror som kan användas redan idag och kan minska utsläppen med upp till 70-90 % från arbetsmaskiner. Med tanke på att en majoritet av fordonsflottan inom byggbranschen idag är dieseldriven är Neste MY Förnybar Diesel ett utmärkt alternativ för att på ett effektivt sätt minska utsläppen, säger Per Emanuelson, Försäljningschef på Neste Sverige .

Enligt Naturvårdsverket finns det idag cirka 800 000 arbetsmaskiner som är verksamma inom den svenska byggbranschen. 95% av dessa maskiner är tyngre fordon som traktorer, hjullastare och grävmaskiner, som alla drivs på diesel. Samtidigt går utvecklingen inom elektrifieringen långsamt för den här typen av fordon och det kommer ta tid att byta ut hela fordonsflottan då livslängden för maskinerna kan vara upp till 30 år.  Vilket innebär att förbränningsmotorer kommer vara aktuella inom en överskådlig framtid.

– En stor andel av byggbranschens arbetsmaskiner kan enkelt gå över till att tanka ett mer hållbart drivmedel. Om alla dieseldrivna arbetsmaskiner tankades med Neste MY Förnybar Diesel hade utsläppen från dieseldrivna arbetsmaskiner minskat med drygt 1 miljon ton koldioxid varje år, vilket motsvarar två procent av Sveriges totala nettoutsläpp. Det är ett enkelt skifte som branschen kan göra här och nu samt en möjlighet för byggbranschen att på sikt nå sina klimatmål, säger Per Emanuelson, Försäljningschef på Neste Sverige.