Nyheter

Svensk världsnyhet kopplar samman Betong och AI

För första gången i världen har Thomas Concrete Group och Thomas Betong i Göteborg hittat lösningen många inom byggbranschen länge efterfrågat – att i realtid få en prognos för betongens framtida hållfasthetsutveckling.

Prognosen bygger på digital hållfasthetsmätning med sensorer i betongen, stor mängd historiska data från tidigare mätningar, samt väderprognos för kommande dagar. Utifrån dessa data kan man sedan prognostisera betongens härdningsprocess.

Den stora fördelen med detta är att man inte bara ser hur betongens hållfasthet utvecklas utan att man också i realtid får en prognos för framtida utveckling och därmed bättre kan planera arbetet på byggarbetsplatsen.

– Med prognosen kan man nu på ett enkelt sätt följa betongens framtida hållfasthetsutveckling. Tack vare detta kan man vid behov vidta åtgärder för att säkra gjutningens kvalitet och undvika till exempel sprickbildning. Byggprocessen kan också effektiviseras genom att man i förväg kan ta beslut gällande kommande behov av resurser på byggarbetsplatsen så som personal, hyrd utrustning och annat vilket sparar både tid och pengar, säger Lennart Björnström, CIO and Head of Business Development för Thomas Concrete Group.

Att mäta hållfasthet i realtid är inte nytt. Att med hjälp av AI (Artificial Intelligence – maskininlärning och tränade modeller) och framtida väderdata tillhandahålla en prognos av betongens hållfasthetsutveckling i realtid är däremot något som aldrig tidigare gjorts.

Data som utgör underlag för digital hållfasthetsmätning och prognostisering samlas in med hjälp av sensorutrustning, kring vilket företaget har ett samarbete med det danska startupföretaget Sensohive.

Nyheten är en vidareutveckling av en tidigare lanserad tjänst i Thomas Betongs kundportal Min Betong®. I kundportalen kan användarna också direkt i mobilen följa pågående betongleveranser i realtid. Dessutom slipper kunderna pappersflödet i form av följesedlar som måste signeras eftersom det nu sker helt digitalt.

Nu kommer alltså även prognostiseringen av betongens hållfasthetsutveckling finnas som en digital tjänst i kundportalen.

–  Förutom effektivitet handlar digitaliseringen också om hållbarhet. I appen kan man nämligen också se hur mycket betong som faktiskt levererats. På så sätt kan man justera beställningar så ingen betong går till spillo, förklarar Lennart Björnström.

–  Den digitala prognostiseringen är ännu en viktig milstolpe för oss då vi ännu en gång visar att vi ligger i framkant inom teknikutveckling och hållbarhet i vår bransch, säger Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group.

Företaget var bland annat först i Sverige med att erbjuda klimatförbättrad betong, en betong med avsevärt lägre koldioxidavtryck än den traditionella. Helt nyligen investerade man också i Sveriges första serietillverkade, 100% eldrivna betongbil.