Nyheter

Norska Rental Group har siktet inställt på Sverige

– Nya kontraktsformer och ökande komplexitet i stora anläggningsprojekt gör att fler entreprenörer efterfrågar flexibla lösningar för att optimera sin maskinkapacitet. Det säger Lars Hæhre som är vd för den nybildade norska rentalkoncernen Rental Group. Företaget ser Norden som en marknad och har redan börjat etablera sig i Sverige.

Rental Group bildades i november 2020 genom att fem norska uthyrningsföretag gick samman och bildade en gemensam uthyrningskoncern. De fem företagen är specialiserade på uthyrning av tunga maskiner, mindre maskiner och utrustning, tornkranar, maskiner och utrustning för tunnelarbete samt service och underhåll av maskiner. I tillägg har Rental Group också startat ett företag för att köpa och sälja maskiner samt ett företag som hyr ut arbetsbilar.

– De sju företagen är fortfarande självständiga aktiebolag som vart och ett ska utvecklas och växa på sina marknader. Skillnaden är att vi nu jobbar inom samma grupp. Tillsammans kan vi erbjuda allt inom anläggningsbranschen. Det gör att vi kan ta stora projekt och stora kunder, säger Lars Hæhre som är vd i Rental Group.

Branschen förändras

Han menar att anläggningsbranschen håller på att förändras. Projekten blir större och mer komplexa.

– Nya kontraktsformer och ökande komplexitet i stora anläggningsprojekt gör att fler entreprenörer efterfrågar flexibla lösningar för att optimera maskinkapaciteten i sina projekt.

Många gånger kan det vara svårt för en entreprenör att veta när och hur länge de har användning för en viss maskin.

– Vi kan erbjuda det senaste vad gäller teknik och miljö, men även hjälpa till med vår kompetens. Vi kan föreslå vilka maskiner som passar bäst för ett uppdrag. Det är också en tydlig trend att entreprenörerna vill minska kapitalbindningen i egen maskinpark, och i högre grad välja projekt utifrån riskprofil och lönsamhet, säger Lars Hæhre.

Siktar på Sverige

Rental Group omsätter drygt en miljard norska kronor och har över 2 000 maskiner. Koncernen har både fasta och mobila serviceanläggningar som hanteras av 100 egna servicemekaniker. Huvudfokus är att växa i Norge men på sikt vill företaget etablera sig i hela Norden. Redan idag har koncernen ett antal maskiner på projekt i Sverige.

– Det är bland annat på Förbifart Stockholm och vid utbyggnaden av tunnelbanan vid Kungsträdgården och Gullmarsplan. Vi har en del andra projekt på gång men inget är klart än. Sverige är en attraktiv marknad och vi vill etablera oss där.

Rental Groups affärsidé är att när en kund hyr maskiner eller utrustning så ska allt ingå. Det betyder att det ska vara nya och moderna maskiner med den senaste tekniken. Vid behov erbjuds digitala lösningar. Allt ska vara inkluderat, som skopor och andra redskap. Rental Group står för transport av maskinerna och tillhandahåller kompletta servicelösningar.

Service på plats

På större projekt har Rental Group serviceorganisation och fasta projektledare och på plats hos kunden.

– Då vet kunden alltid vem dom ska vända sig till. Att vara på plats gör att vi kan ta hand om service och reparationer direkt. Dessutom gör det att entreprenören kan fokusera på att genomföra projektet. Vi tar hand om allt som rör maskinerna, understryker Lars Hæhre.

När det gäller miljö, teknik och säkerhet är Rental Groups filosofi att alltid ha det senaste.

– Den senaste motorteknologin är viktig för att reducera utsläpp. För bränsle pratar vi om fossilfritt och utsläppsfritt. För fossilfri drift är hela vår maskinpark godkänd för att köra på biodrivmedel. För utsläppsfritt har vi ett antal elektriska maskiner, främst för dom som jobbar nära stad och tätort, säger Lars Hæhre.

Maskiner för 1,2 miljarder

Ett bevis på denna satsning kom nyligen när Rental Group i somras meddelade att företaget lagt order på fossilfria anläggningsmaskiner för totalt 1,2 miljarder norska kronor för att möta en förväntad ökning av efterfrågan på maskiner.

Investeringen omfattar 389 maskiner varav majoriteten är tyngre anläggningsmaskiner. Ordern är fördelad på PON Equipment (298 maskiner), Volvo Maskin (58 maskiner) och Rosendal Maskin (33 maskiner). Huvuddelen av maskinerna kommer att levereras under 2022.

De fem uthyrningsföretagen har i och med bildandet av Rental Group fått starkare finansiella muskler.

– Såväl maskinleverantörer som finansinstitutioner har visat starkt stöd för företagets strategi och har bidragit till att investeringen kunde realiseras, sa Jonas Gunstad, chefekonom på Rental Group när den rekordstora investeringen tillkännagavs.

Säkrat leveranser

Han påpekar att timingen för investeringen är god.

– Vi upplever klara indikationer på prisuppgång och ökade leveranstider från maskinleverantörerna. Genom dessa avtal har vi säkrat leveranser på en marknad med ökad efterfrågan.

Investeringen är den största någonsin i den norska anläggningsbranschen. Den betyder även att bemanningen måste ökas.

– Duktiga medarbetare och bra service är grundläggande för vår organisation. Vi har idag över 100 egna mekaniker men kommer att behöva anställa fler, säger Lars Hæhre.

På bilden: Fem norska uthyrningsföretag har gått samman in i koncernen Rental Group. Tillsammans kan de erbjuda allt inom anläggning och ta helhetsansvar för maskiner, utrustning och service på stora projekt

Foto: Rental Group