Nyheter

Sveriges största sedumtak med biokol

Under tre veckor i höst är Veg Techs montörer på plats vid det nya badpalatset för att täcka de ca. 7 600 m² stora takytorna med Smålandsodlad sedum. Från och med nu levereras Veg Techs sedummatta med biokol, som gör produkten ännu mer klimatsmart med förbättrad växtkraft samtidigt som den bidrar med en kolsänka.

Bygghissen skramlar upp till taket där montaget är i full gång. Stora ytor är redan gröna av växtlighet. Sedummattorna åker upp med en kran på ett kick där Andreas från GG Åkeri håller vant i spakarna.

Veg Techs montörer är i full gång med att rulla ut dränering och vattenhållande lager där de färdiga sedummattorna läggs ovanpå.

– Det är jättefina mattor som har levererats. De håller en jämn och fin kvalitet, det säger Sebastian Hansson som arbetat som montör i 13 år på Veg Tech. Vi är ett bra gäng här på taket som hjälps åt för att det ska flyta på bra fortsätter han.

Tinnerbäcksbadet som är placerad på Folkungavallen blir en oas för alla Linköpingsbor där bad, lek, sport och  rekreation står i fokus. Till hösten 2022 kommer badet att invigas och ska kunna ta emot upp till 3 200 besökare per dag.

Nyttjar taken mer nu

Magnus och Robert är överens om att man ser en klar ökning av att fastighetsbolag och kommuner vill nyttja taken mer nu än för några år sedan. Det är oftare inritat fler funktioner på taken så som sedumtak och solceller. Dels för de tekniska fördelarna med hanteringen av dagvatten och för att de som bor och arbetar ska omges av något grönt och levande.

En pigg 22-åring

Ett av de första sedumtaken som anlades i Linköping är stadsbiblioteket. Veg Tech var med på montaget som var platsbyggt med jord och skott.

– Det var första gången jag hörde talas om ett sedumtak berättar Robert Löfdahl. Andra projekt i Linköping som Berland Tak har monterat är Tinnerbäckshuset, Link Business Center och på ett flertal hus i Vallastaden.

Om Tinnerbäcksbadet

Beställare: Linköpings kommun
Fastighetsbolag: Lejonfastigheter
Arkitekt: 3XN Architects (ursprungsarkitekt)
Totalentreprenör: Serneke
Underleverantör: Berland Tak
Sedumleverantör: Veg Tech