Nyheter

Världens största anläggning för plaståtervinning byggs i Motala

Redan i dag finns Europas effektivaste anläggning för plaståtervinning i Motala i en del av Electrolux tidigare anläggning. Den anpassades för tre år sedan av Gärahovs Bygg tillsammans med Svensk Plaståtervinning som ägs av stora delar av det svenska näringslivet.

Och när SPÅ fick klartecken att rekordinvestera i en hypermodern anläggning på samma plats för sortering av hushållsplast, världens största och modernaste med nästa generations teknik, så föll valet återigen på Gärahovs Bygg som totalentreprenör.

Lösningsorienterade

– Vi var mycket nöjda med Gärahovs Bygg efter förra projektet. De är väldigt lösningsorienterade och har en kompetens att tänka utanför boxen med smarta lösningar som kapar kostnaderna. Att vi har haft ett mycket bra samarbete tidigare och känner varandra väl är självklart också en stor fördel, säger Mattias Philipsson, VD Svensk Plaståtervinning.

– Vi gjorde hela upphandlingsprocessen by the book och landade i ett partneringupplägg som bygger på dialog och transparens. Och eftersom Gärahovs Bygg hade ett bra erbjudande så slutade det med att vi valde dom, säger Mattias Philipsson.

All plast återvinns

Det första spadtaget togs i september och om drygt två år ska världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning stå klar. Här skapas förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och skapa cirkulära plastflöden helt utan negativ klimatpåverkan.

– Vi fördubblar vår kapacitet och kommer att kunna hantera 200 000 ton plastförpackningar per år. Det skapar förutsättningar för att ta emot och på sikt återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll, säger Mattias Philipsson.

Befintliga lokaler ska byggas om till en hypermodern anläggning på cirka 60 000 kvadratmeter. Och för Gärahovs Bygg är det en stor utmaning att anpassa den gamla industrilokalen till de högt ställda kraven på den kommande processinstallationen.

Stora utmaningar

– Det är en enorm processanläggning som ska etableras med begränsningar i höjder och olika brandsektioneringar. Det är mycket som ska synkas ihop, allt från förberedande installationer inom el till belysning, luft och annat, säger Johan Carlsson, distriktschef Gärahovs Bygg i Linköping.

Stora utmaningar förvisso men Mattias Philipsson känner sig helt trygg med sin erfarenhet av kompetensen hos Gärahovs Bygg när det gäller att alltid hitta lösningar på oväntade problem som dyker upp under byggets gång, en del mer akuta än andra.

– Vi hade ett golv i det förra projektet som vi hade trott skulle stå pall för anläggningens tyngd men som inte visade sig göra det. Hela golvet fick istället hastigt gjutas om och då var det många bleka ansikten och stela miner innan Gärahov hittade en snabb och smidig lösning, minns Mattias.

Viktigt uppdrag

För Gärahovs Bygg känns det särskilt inspirerande att som totalentreprenör få vara med på denna viktiga resa mot världens största anläggning för plaståtervinning.

– Det är ju enorma mängder plast som behöver samlas in och återvinnas och detta är ju ett fantastiskt steg i rätt riktning. SPÅ har ett väldigt viktigt uppdrag här. Jag är övertygad om att vi även denna gång kommer att lyckas på ett bra sätt tillsammans i Motala och ser fram emot ytterligare samarbetsformer framåt i tid, säger Johan Carlsson, distriktschef Gärahovs Bygg i Linköping.

DETTA ÄR SITE ZERO

Plats: Motala företagspark (ägs av Svensk Plaståtervinning)
Yta Site Zero: Ca 60 000 kvm
Mottagningskapacitet: 200 000 ton plastförpackningar per år. Site Zero kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll och blir därmed världens största sorteringsanläggning.
Antal anställda: 150-200 anställda till år 2023 (idag har Svenskt Plaståtervinning ett 80-tal anställda och investeringen i Site Zero innebär ett hundratal nyanställningar)
Total investering: Ca 1 miljard kronor (år 2019–2023)
Totalentreprenör: Gärahovs Bygg AB