Nyheter

Dahl och Optimera ansluter sig till Fossilfritt Sverige

Nu tar SGDS Gruppen med Dahl och Optimera ytterligare ett steg i sina klimatambitioner, genom att gå med i initiativet Fossilfritt Sverige. Målet är en fossilfri verksamhet till 2029 och en klimatneutral värdekedja till 2045 – ett arbete som hanteras med hög prioritet på ledningsnivå.

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Att värna om miljö och hållbarhet har alltid varit fokus hos Saint-Gobain och därmed även hos SGDS Gruppen och dess divisioner.

– Omställningen till ett fossilfritt Sverige har mycket hög prioritet hos oss, vilket innebär att vi hanterar frågan på ledningsnivå, säger Göran Dahlin, vd för SGDS Gruppen, och förklarar: Det ligger ett stort ansvar på verksamheter som vår, som årligen hanterar ett stort antal transporter runt om i landet. Som grossister har vi en viktig roll i att möjliggöra hållbara lösningar för bygg- och anläggningsbranschen, tillsammans med tydlig information om klimat- och miljöpåverkan.

SGDS Gruppen bedriver sedan tidigare ett målinriktat arbete med omställning till fossilfria transporter, där Dahl och Optimera i samarbete med avtalade åkerier successivt ställer om till transporter på biogas, HVO100 och el. Målet är fossilfria transporter till 2030 inom ramen för den nationella Transportutmaningen.

Genom att ansluta sig till Fossilfritt Sverige tar nu SGDS Gruppen ytterligare ett steg i klimatarbetet. Allt för att finna fler resurseffektiva och fossilfria lösningar, i samarbete med både kunder och leverantörer.

– Vi har satt ambitiösa klimatmål och kommer att ta vårt ansvar för de utsläpp vår bransch ger upphov till. Det handlar om att skapa incitament och samarbeta med kunder och leverantörer vad gäller kravställning och innovation. Tillsammans ska vi nå målen, avslutar Göran Dahlin.

Klimatmålen är uppdelade i tre områden, enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol): Scope 1, 2 och 3. De första två avser utsläpp kopplade till egen produktion och inköpt energi, där SGDS Gruppen själva har kontroll på tillvägagångssätt för att få ner utsläppen till noll. När det gäller värdekedjan, Scope 3, väntar en stor utmaning kopplat till tillverkning och användning av alla de produkter bolagen distribuerar.

Läs mer om Fossilfritt Sverige:

https://fossilfrittsverige.se/