Nyheter

Ny Projektledare på C3C Engineering AB

C3C Engineering AB presenterar Frans Gamberg som sedan 2021 09 01 är anställd som projekt – och arbetsledare på C3C Frans kommer närmast från Mark och Miljö i Ljungby och har en bred erfarenhet från projekt inom bygg och anläggning vilket också kommer vara hans främsta arbetsområde.

C3C Engineering AB förstärker därmed organisationen ytterligare och blickar framåt med fullt fokus på innovativa och långsiktigt hållbara lösningar med robusta system för blocksystem, tanksystem, teknikbyggnader samt samhällsskydd och infrastruktur.