Nyheter

Webinarium ska sätta jämställdhet på byggbranschens agenda

På jämställda arbetsplatser ökar chanserna att medarbetarna stannar längre och är friskare. Forskning visar även att jämställda företag är mer innovativa och lönsamma.

Så varför är det så få kvinnor i byggbranschen som är glödhet och verkligt attraktiv? Och hur går man tillväga för att uppnå en jämställd arbetsplats?

Svaren på dessa högaktuella frågor vill William Stensönes och Malin Albrektsson dela med sig av till branschkollegor. Därför har de bjudit in till ett webinarium på temat En jämställd byggbransch.

William och Malin jobbar på lokalförvaltningen på Göteborgs Stad som biträdande projektledare, respektive utvecklare mänskliga rättigheter och jämlikhet.

– Vi hoppas kunna dra vårt strå i stacken så att byggbranschen når regeringens mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030, förklarar William ambitionen för ökad jämställdhet.

Nominerade till årets Jämställdhetspris 2021

William är en av huvudförfattarna till rapporten ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” som släpptes tidigare i vår. Den fick en hel del uppmärksamhet och nominerades till Betonggalans jämställdhetspris 2021 som delas ut i november.

– Det finns ett stort behov av att diskutera praktiska lösning av ämnet i branschen. Vi har därför tagit fram en särskild färdplan som kan användas vid strategisk beslutsfattning oavsett företagsstorlek, berättar William.

Arbetet för mer jämställdhet har också fått upp politikernas ögon. Riksdagsledamot Emma Hult, MP, hörde av sig till William för ett samtal om hur en politiskt kan uppmuntra byggbranschen till mer jämställdhet.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt jämställdhetsarbete får politisk uppmärksamhet. Jag är tacksam över att jobba på en arbetsplats som lokalförvaltningen där vi medarbetare får tillit att driva hjärtefrågor som bidrar till samhällsutveckling. På så sätt kan vi kontinuerligt bidra så att lokalförvaltningen fortsätter vara en branschledande beställare.

Branschen gynnas av jämställdhet

Nu hoppas William och Malin på god uppslutning till webinariet från byggbranschen.

– Avgörande för förändring är att förstå att jämställdhet är en kunskapsfråga och inte en åsiktsfråga. Först då kan vi på allvar skapa hållbara och inkluderande arbetsplatser med alla mervärden det innebär i form av effektivitet, kreativitet och god arbetsmiljö, sammanfattar Malin frågans aktualitet.

Anmälan till webinariet

Bild av bridgesward