Nyheter

Novedo förvärvar markentreprenören Deramont Entreprenad

Deramont Entreprenad AB är en markentreprenör i Skåne specialiserad på grundläggningsarbeten, anläggningsarbeten, VA-arbeten, finplanering samt enklare betongkonstruktioner.

Bolaget grundades 2010 i Hörby, har 40 medarbetare, omsätter 120 Mkr och äger sin maskinpark.

Novedo tillträdde den 9 september 2021 varvid de tidigare ägarna av Deramont gått in som delägare i Novedo.

– Vi ser en god marknad för markentreprenader. Exempelvis driver efterfrågan på nya lager- och logistikanläggningar även efterfrågan på typiska anläggningsuppdrag för Deramont, säger Petter Flodén, medgrundare och VD.

Bolaget springer ur en väl fungerande projektgrupp hos en större aktör. Gruppens framgångsrika kultur överfördes i Deramont vid starten 2010 och har varit en bärande del av bolaget sedan dess.

– Deramont drivs med det lilla bolagets kultur. Vi trivs helt enkelt tillsammans, avslutar Petter Flodén som nu driver bolaget vidare i samma anda tillsammans med sin medgrundare Lennart Pålsson.