Nyheter

MVB bygger den avslutande delen vid Opaltorget i Göteborg

Det finns stora planer för området där Grevegården ligger. Opaltorget i centrala Göteborg håller på att förvandlas till ett nytt och vackert torg med butiker, verksamheter och bostäder. Nu bygger MVB den tredje och avslutande delen vid torget med sammanlagt 52 lägenheter varav 27 lägenheter är trygghetsboende.

– Vi var med i en upphandlingsprocess i samverkan 2017, berättar Jan Andersson, arbetschef på MVB Astor Bygg AB. Vi har tidigare byggt två huskroppar som var färdigställda för två år sedan. Den som vi bygger nu är på 52 lägenheter varav 27 lägenheter är ett trygghetsboende för personer 70+.

Trygghet och närhet

Trygghetslägenheterna är en boendeform för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha tillgång till trygghet och social samvaro. Man bor i en vanlig hyresrätt men har tillgång till smarta lösningar för att förbättra tryggheten och bekvämligheten i lägenheten. De övriga lägenheterna är för olika åldersgrupper, vilket skapar en trevlig blandning av hyresgäster.

– Huskropparna innebär en förtätning av bostadsområdet, därför bygger vi nu mycket nära inpå de befintliga byggnaderna. Det har inneburit närkontakt både byggnadsmässigt och med de boende. Därför har det varit viktigt för oss att välja ett byggsystem som snabbt kommer på plats för att störa minimalt.

Snabb resning

– Hela byggnationen är i prefab och stommen har rests med en våning per vecka, det är som ett ”vuxenlego”. De färdigmålade ytterväggarna sätts på plats där fönstren ingår och även tegelfasaden. När monteringen är klar är det också färdigt för att måla invändigt. Det har inneburit korta störningsmoment för de boende, säger Jan Andersson.

Byggnaden är på sex våningar och har tagit sex veckor att resa. Bjälklagen består av massiv betong. Även de bärande innerväggarna är prefabricerade och har kommit färdiga. Därefter har man påbörjat arbetet med taket.

– Detta system har fungerat mycket bra, säger Jan Andersson. Det är snabbt på plats och när vi sedan har fått på taket så tar uttorkningen vid för att därefter påbörja alla inredningsarbeten. I och med detta byggsätt har vi också undvikit byggnadsställningar på utsidan.

Angelägen utformning

Markarbetena påbörjades i april 2021 och inflyttningen kommer att ske under 2022. Det tredje huset har inte medfört några problem då det är identiskt med de två föregående. Repetition av hus ökar både takten och erfarenheterna.

– Familjebostäder har haft samråd med hyresgästerna om utformningen av gårdar och tvättstugor sedan tidigare. Utmaningen i projektet har varit närheten till de befintliga husen som aldrig går att låsa in utan vi måste naturligtvis alltid ha en öppen sida för de boende. I övrigt fungerar projektet mycket bra, säger Jan Andersson och det har varit en bra start på hus 3.

Fakta:

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB

Totalentreprenör i samverkan: MVB Astor Bygg AB

Arkitekt: Sjögren Arkitekter AB

Foto: Peter Bartholdson