Nyheter

Nu vänder det: Byggbranschens arbetsgivare tror på rekordmånga jobbtillfällen

Nu vänder det – arbetsgivare i byggbranschen tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft i höst. Sysselsättningstrenden i prognosen ligger på +22 procent för det fjärde kvartalet, den starkaste prognosen sedan pandemins start.

Prognosen för landet som helhet ligger på +25 procent. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Arbetsgivare i byggbranschen förväntar sig skapa många jobbtillfällen i höst, vilket inte minst är goda nyheter i skenet av den höga arbetslösheten i Sverige. Samtidigt ser vi att man har oerhört svårt att hitta rätt kompetens. Nu behövs åtgärder för att kompetensutveckla arbetskraften så att återhämtningen snabbas på, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Arbetsgivare i byggbranschen ser ljust på framtiden och förväntar sig en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft inför det fjärde kvartalet 2021. Sysselsättningstrenden ligger på +22 procent, vilket innebär den starkaste prognosen sedan pandemins start.

Prognosen är 5 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +17 procent. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen 18 procentenheter starkare, då arbetsgivare i byggbranschen förväntade sig en blygsam jobbtillväxt på +4 procent.

Hoppfulla prognoser från norr till söder

Arbetsgivare i samtliga regioner lämnar optimistiska jobbprognoser inför det fjärde kvartalet. Inte i någon region är sysselsättningstrenden svagare jämfört med föregående kvartals prognoser, vilket pekar på en fortsatt positiv trend för hela Sverige. Prognosen för landet ligger på +25 procent och mest optimistiska är arbetsgivarna i Stockholm-Uppsalaregionen med en sysselsättningsgrad på +28 procent, den starkaste jobbprognosen någonsin för regionen.

– Pandemin har påskyndat automatiseringen och digitaliseringen av arbetsmarknaden, vilket gör att de jobbtillfällen som skapas inte nödvändigtvis är samma som försvann. Så även om svenska arbetsgivare tror på ökad jobbtillväxt ser vi samtidigt ett stort gap mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå, avslutar Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 1-31 juli, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.