Nyheter

Ny smart och uppkopplad brandskyddslösning för företag

Enligt lag ska alla företag ha ett heltäckande brandskydd men nästan varannan företagsledare uppger att det finns brister i det egna brandskyddet.

– Tack vare smart teknik har det blivit enklare att få ett fullgott brandskydd och nu finns lösningar som passar företag i alla storlekar, säger Patrik Karlsson, affärsutvecklingschef digital affär på Presto.

Det finns mer än en miljon företag i landet och vi vet att en stor andel av dessa saknar ett fullgott brandskydd trots lagkrav. Stora värden riskeras och ett driftsstopp kan vara ödesdigert för många. Därför har vi tagit fram en produkt som är enkel, prisvärd och snabb att komma i gång med och som samtidigt använder sig av digital och uppkopplad teknik, säger Daniel Friberg, kommunikationschef på Presto.

Lösningen bygger på att kunden abonnerar på ett brandskydd som säkerställer verksamhetens brandsäkerhet dygnet runt. Tack vare sensorer övervakar systemet att allting fungerar och larmar vid eventuell avvikelse.

Vid brand reagerar röksensorer på brandrök och hög värme, larmet går i gång, en signal skickas till systemet samt att direktlarm till SOS är ett tillval. Via en webbapplikation har kunden dessutom själv koll på sin verksamhets brandsäkerhet.Förutom en uppkopplad övervakningstjänst innebär erbjudandet installation av rökdetektor, sensor till utrymningskylt samt miljövänlig brandsläckare och brandfilt.