Nyheter

Cementkrisen: ”Regeringen ska inte vika sig för en medial storm – Ge inte Cementa en gräddfil”

”Regeringen är på väg att ändra lagen för ett enskilt företag i ett enskilt ärende. Men regeringen ska inte vika sig för en medial storm.”

Det skriver Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap, Uppsala universitet, Cecilia Schelin Seidegård, tidigare landshövding Gotland och Anders Wijkman, ordförande Circular Sweden i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet:

”Mönstret då industriföreträdare ropat på kostnadsvargen eller hävdat att miljöforskare överdriver problem är bekant. Kemiindustrin gjorde fula angrepp på Rachel Carson efter publiceringen av ”Tyst vår”, som tände 60-talets miljödebatt. Sherwood Rowland, en av de forskare som först pekade ut att freoner tunnar ut ozonskiktet, vilket gav ett Nobelpris 1995, anklagades för att verka för KGB. Industrin var rädd för stora kostnader men efteråt har studier visat på enorma överdrifter.”

”Debatten om Cementa tog fart när Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att Cementas ansökan var ”behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande”. Det var en svidande kritik mot ett bolag som omsätter miljardbelopp. Att Cementa inte hade gjort sin hemläxa hade expertmyndigheterna tydligt visat under hela processens gång. Bristerna var så grova att domstolen såg det som omöjligt att väga mellan produktion och de miljövärden – inte minst grundvattnet – som stod på spel.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/varfor-ge-cementa-en-graddfil