Nyheter

Småblock och digitalisering resulterar i billigare hus

Att få stor valfrihet att utforma sitt prefabricerade hus som man vill brukar vara förknippat med högre kostnader. Digitalisering och mindre byggblock löste problemet.

7 av 10 svenskar vill bo i småhus. Det visar en sammanvägning av undersökningar som gjorts bland annat av Boverket. Samtidigt är priserna för hus högre än någonsin. Många drömmer om att bygga sitt eget drömhus men det är inte alla som känner att det har råd.

– Vi ville ge fler möjlighet att ha råd att bygga nytt hus. Lösningen blev att bygga med smålego istället för Duplo.

Det kanske låter som ett skämt men de flesta tillverkare av prefabricerade hus bygger i så kallade storblock. Man skapar en byggnad och delar upp den i stora väggblock som är flera meter långa.

Fredrik Sahlberg, VD på Mellby Hus och Mellby Garage:

– När vi skapade Mellby Hus gjorde vi tvärt om. Vi tog fram en massa olika standardiserade små väggblock som gick att kombinera till flera miljoner olika byggnader. Vi brukar säga att vi bygger i vanligt Lego medan de flesta andra bygger med DUPLO.

– Det gör att vi kan låta kunderna i stort sett rita som de vill utan att vi får merkostnader för att konstruera och rita om. Det gör det mycket billigare för kunden.

Kunden kan själv rita sitt hus och skapa den planlösning de vill i företagets ritsystem som heter iArchitect, ett 3D system som finns både online och som app.

När kunden kan vara sin egen arkitekt kan företaget stryka kostnader för att ta fram en massa husmodeller och trycka i en dyr huskatalog.

– Kunden vet bäst hur de vill ha sitt hus och ritar det i vårt system. Vi återanvänder den information som stoppas in i systemet i alla steg av vår produktionscykel. Vi kan generera exempelvis bygglovshandlingar, beställningar till leverantörer, tillverkningsorder och frakbeställning. Att återanvända informationen på detta sätt minskar risken att vi gör fel vilket också sparar mycket pengar.

Summerar man alla fördelar med en digital process och ett annorlunda byggsystem resulterar det i en billig lösning för att bygga hus. Ett enplanshus om 150 kvm har vid prisjämförelser visat att man sparar i snitt 500 000.